Forum

Onderwijsupdate oktober (SOG)

Avatar
Arie

Onderwijsupdate
Powered by Studenten Organisatie Groningen


Harde Knip en langstudeerdersboete
Volgend collegejaar worden definitief de Harde Knip en de Langstudeerdersboete ingevoerd, zo viel te lezen in een email van het College van Bestuur aan alle studenten afgelopen week. Twee keer per jaar (in september en februari) kan er ingestroomd worden in de Master op voorwaarde dat alle vakken van de Bachelor zijn afgerond. Het College van Bestuur anticipeert hiermee op de invoering van de Harde Knip vanuit Den Haag. Deze wettelijke verplichting is inmiddels aangenomen in Den Haag, net als de Langstudeerdersboete. Deze boete van 3.000 euro wordt eenmalig opgelegd aan studenten die meer dan een jaar uitlopen op hun Bachelor en aan studenten die meer dan een jaar uitlopen op hun Master. Aandachtspunten voor de Harde Knip zijn of er daadwerkelijk twee instroommomenten zijn bij alle masters aan de RUG. Zo mag het niet zo zijn dat een student begint met het schrijven van een Masterscriptie of volgen van een Masterstage om vervolgens nog een halfjaar aan vakken te moeten volgen. Het moet mogelijk zijn je scriptie of stage in beide semesters te volgens. Ten tweede moet er betere begeleiding komen voor het schrijven van een Bachelorscriptie, aangezien veel studenten hier behoorlijk mee uitlopen. Deze intensieve scriptiebegeleiding bij alle opleidingen zal ervoor zorgen dat het makkelijker is de Harde Knip te halen. De SOG is altijd tegenstander is geweest van de Harde Knip en zal dit blijven.

Decentrale selectie
Vanaf volgend collegejaar zullen er bij de opleidingen International Business (voorheen IB&M) en Psychologie een decentrale selectie ingevoerd worden. Bij psychologie betekent dit dat 100% van de nieuwe studenten geselecteerd zullen worden op basis van een kennistoets en motivatie. De kennistoets zal gaan over beheersing van het Engels, wiskunde en biologie. Er is een maximum gesteld van 850 eerstejaars. Bij IB is er een maximum van 350 studenten, waarvan de helft door middel van ‘gewone’ loting op basis van eindexamencijfers bepaald zal worden en de andere helft op basis van een aantal criteria. Verreweg de belangrijkste hiervan is een internationale achtergrond. Op deze manier hoopt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een hogere instroom van internationale studenten bij IB te bewerkstelligen. De SOGfractie ziet een groter aandeel internationale studenten bij een internationale opleiding als winst, maar vraagt zich af of de selectie op grond van een internationaal verleden hiervoor toereikend is. Liever zou de SOG selectie zien op grond van passendheid bij de studie en internationale ambitie.

Leden van de UCO gezocht!
De UCO is de Universitaire Commissie voor Onderwijs en is op zoek naar studenten die hierin zitting willen nemen voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Het UCO is een onafhankelijk adviesorgaan aan het College van Bestuur en vergadert maandelijks. Hiernaast kent de UCO enkele subcommissies zoals Internationalisering. Al met al komt het neer op zo’n 6 uur in de maand werk. Studenten, ingeschreven als voltijdstudent aan de RUG en beschikkend over de benodigde bestuurlijke ervaring en capaciteiten, kunnen voor 15 november aanstaande hun sollicitatie, inclusief CV, richten aan
Postbus 72, 9700 AB Groningen.

Meer over de UCO is hier te vinden. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Student-Presidium van de Universiteitsraad dhr. A.O. Hoekstra, (a…@rug.nl)


Voor meer informatie over onderwijszaken of andere universitaire kwesties kan er contact opgenomen worden met f…@studentenorganisatie.nl.
Of volg ons op Twitter: SOG_Groningen

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: