Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen

#STUDENTENLEVENMETGOD

Forumarchief

OPINIE – n.a.v. de Nashville-verklaring

StephanTop zegt:

Je kunt er niet om heen en heel Nederland lijkt er een uitgesproken mening over te hebben: de Nashville-verklaring. Ik vind het zo jammer dat de verklaring juist binnen christenen de laatste dagen zoveel scheiding lijkt te brengen. Waar het bij christenen verdeeldheid opwekt is denk ik het gevolg van (door media aangewakkerde) verschillende interpretaties van delen van de tekst uit de verklaring. Twee voorbeelden van naar mijn mening ónjuiste interpretaties:

 

“De verklaring schrijft homo’s af om wie ze zijn”

Dit wordt gebaseerd op artikel 1 uit de verklaring: Wij bevestigen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.”

 

Ik denk dat dit een misvatting is door het ontbreken van een onderscheid tussen het hebben van homoseksuele gevoelens (ik onderken stellig dat dit kan bestaan!) en het praktiseren van een homo(seksuele) relatie. Uit de hele verklaring en het naschrift klinkt de boodschap in beide gevallen deze mensen lief te hebben, maar dat de daad van het hebben van een homo(seksuele) relatie zondig is. Net zoals de Bijbel stelt dat ‘liegen’ zondig is, of ‘het overspel plegen in het hart’: beide ook zonden die van bijna elke christen helaas onderdeel zijn van hun aardse identiteit. Wat ik bedoel is dat ik zelf geen haar beter ben dan een homo, maar laten we alsjeblieft wel vanuit de Bijbel een helder beeld blijven houden op de zondige staat van ieder mens – de basis voor het kunnen begrijpen van het Evangelie.

 

“De verklaring zegt dat homoseksualiteit te genezen is”

Dit wordt gebaseerd op artikel 13 uit de verklaring: “Wij bevestigen dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.”

 

Het woord genezen komt hier niet in letterlijke vorm in terug, maar belangrijker nog: het hier verwoorde concept is niets anders dan het bekende Romeinen 8:1-17 (zie vooral vers 13). Het hoogste doel is niet maar zo hard mogelijk (en met kracht van God) ons best doen uiteindelijk helemaal te stoppen met zondigen – wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen..  Nee, het is juist Gods kracht die ons door genade in staat stelt bepaalde zondige verlangens te doden. In de praktijk valt dat nog niet altijd mee, weet vast iedereen wel. Maar dit is het aloude christelijk breed gedragen principe van de geestelijke verlossing door Christus. Misschien werelds gezien lastiger te onderscheiden met genezing, maar zouden wij niet beter moeten weten?

 

Ik ben benieuwd naar wat jullie vinden!

 

2019-01-08 21:41:59
anneaart zegt:

Ik ga even vooral op jouw eerste punt reageren, dat heb ik voor het gemak als volgt samengevat:

"Je keurt de zonde af, niet de zondaar. Homos worden niet afgekeurd met dit document"

Je hebt geen download-verklaring, lieg-verklaring, agressie-in-het-verkeer-verklaring etc. Er is bewust gekozen om deze specifieke ‘zonde’ te verklaren. Ik vind dat zelf onnodig. Je zegt zelf al dat er binnen de christelijke wereld verschillend over gedacht wordt en de Bijbel wordt ook verschillend geïnterpreteerd op dit punt. Je ziet al in de eerste gemeente verschillen ontstaan in gedachte goed: wel of niet besneiden, wel of niet alles eten etc. Paulus roept ons dus ook heel vaak op om mekaar hierin te respecteren. Als de één iets om zijn geloof niet doet moet je die persoon daarin respecteren, als iemand iets wél doet moet jij je niet beter voelen of de ander dwingen dat niet te doen (Rom 14).

Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan . Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.”
Romeinen 14:4 HSV

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.  Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.  Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.”
Romeinen 14:10‭-‬13 HSV

Hierin is het belangrijkste dat je toch echt naar jezelf kijkt. Er zijn talloze teksten in de bijbel die oproepen om niet te (ver)oordelen (bijv. Jezus in Lukas 6:37) en wanneer je dan iemand wil aanspreken op bepaalde daden dat je dat in liefde moet doen. (Gal 6)

“Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.   Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.”
Lukas 6:37‭-‬38 HSV

“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.   Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.   Want ieder zal zijn eigen pak dragen.”
Galaten 6:1‭-‬5 HSV

Dat is eigenlijk ook mijn grootste punt bij de hele verklaring. Er wordt stelling ingenomen: ‘Als je dit doet is dat zonde, dít is een rein leven, en van een christen wordt geacht dat hij zus en zo leeft en dit ook vindt.’ Dat gaat wat mij betreft in tegen alle bovenstaande teksten. Daarnaast is het een gegeven dat veel homoseksuelen de kerk verlaten omdat ze daar zich niet welkom voelen. Aan ons wat mij betreft de taak om niet alle zonde bij de ander aan te wijzen en gewoon lekker bij ons zelf blijven, onszelf toetsen en niet wijzen naar anderen. Als een homo celibatair wil leven voor God, prima. Als een homo wil trouwen en seks wil, prima. Als jij de sterke overtuiging hebt dat je niet met iemand van het zelfde geslacht seks mag hebben, dan doe je dat toch gewoon niet? Maar leg dan een ander dat niet óók op. 

Tot slot deze tekst nog, bij elke wet en regel wordt vervuld in onderstaande tekst. We kunnen regels dus ook toetsen aan deze tekst.

“Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
Galaten 5:14 HSV

2019-01-09 11:42:05
Bianca Oudman zegt:

Ik kwam dit tegen en vond het best interessant dus ik dacht, ik drop 'm hier even. http://www.matthewvines.com/transcript/

 

Verder vind ik het vooral heel lastig met deze verklaring dat hoewel ze zeggen dat ze over zichzelf spreken, ze toch wel heel erg lijken te zeggen dat ze voor alle christenen spreken en dat je basically de fout in gaat als je een andere mening hebt. Ook vind ik het lastig dat ze zeggen dat je jezelf moet verloochenen als je je identificeert als homoseksueel, transgender, biseksueel, etc. wat eigenlijk dus inhoudt dan dat je identiteit, dat wie je bent, er niet toe doet... 

2019-01-09 13:35:25

Sponsors