Forum

De dood van Herodes

Avatar
Lekkerding

Goedemorgen! Toen ik gisteren het  gedeelte van Handelingen12  las, was ik enigszins verbaasd over de dood van herodes. Omdat de mensen hem aanspreken als God, moet hij dood?  En waarom is het relevant om te weten dat  Herodes de inwoners van Tyrus en Sidon vijandig gezind was en zij juist nu net vrede wilden sluiten? En wat heeft dat mett  eer te maken, waar vers 23 naar verwijst? En, wat ik ook opmerkelijk vind, is dat hij door wormen wordt aangevreten.  Raar!

You raise me up, so i can stand on mountains!

Avatar
Niels

Ik heb even wat contextuele zaken opgezocht. En ik denk dat die een deel van de vragen wel kunnen beantwoorden.

De Herodes in Handelingen 12, genaamd Herodes Agrippa, was de kleinzoon van Herodes de Grote(dat is de Herodes die verantwoordelijk was voor de moord van alle jongetjes vlak na de geboorte van Jezus), en de zoon van Herodes Antipas(dat was de Herodes die voorkomt in het kruizigingsverhaal, en dezelfde Herodes die Johannes de Doper liet onthoofden).

De regering van Herodes Agrippa kende eigenlijk twee gezichten. Hij stond in hoog aanzien bij zijn volk, die veel welvaart kende onder zijn regering, echter waren de Romeinen niet zo heel erg te spreken over hem(inclusief de Vazal staten die zich in de omgeving van Israël bevonden). En nog crucialer voor deze tekst, Herodes Agrippa voerde een waar schrikbewind tegen de eerste christenen in Jeruzalem. De Joden daarentegen waren maar wat verguld met deze Herodes Agrippa. Waarschijnlijk mede ingegeven doordat hij zelfs zijn eigen vrijheid en leven riskeerde om voor hen te pleiten bij de keizer Caligula, toen deze een beeld van hemzelf wilde plaatsen in de tempel. Ze gingen zelfs zo ver dat ze Agrippa een plek gaven in de tempel om de Torah voor te lezen aan het volk. Hij mocht zelfs zegeningen uitspreken over het volk, iets wat eigenlijk alleen voorbehouden was aan de Hogepriester. De Talmud vertelt oa. dat Herodes Agrippa bij het lezen van Deut. 17:15 waar staat dat de koning van Israël geen buitenlander mag zijn huilde. De Joden verzekerde hem echter dat hij hun broeder was, hun volksgenoot. Op verschillende manieren wordt Agrippa dus verheven op een manier die niet gepast was.

Wat betreft het God genoemd worden, daar is een heel sterk voorbeeld van te vinden in het verslag van zijn dood van de hand van Josephus. Josephus schrijft over hoe Agrippa festiviteiten organiseerde ten ere van de keizer, en tijdens het spektakel werd het zilver in zijn gewaden verlicht door de zon. Het volk zag dit en riep uit, dat hij een God was, en zij vroegen hem om genadig te zijn over hun, en ze zouden hem zien als niet langer menselijk, maar als iemand die boven de stervelijkheid stond. Agrippa stond deze verering toe, en sprak er niet over. Niet veel later zou Herodes Agrippa worden getroffen door ernstige buikpijnen, en weggevoerd worden naar zijn sterfbed.
Wat we hier zien is hoe het volk Agrippa niet alleen als een goddelijk mens zagen, maar ook als iemand die hun genade kon schenken. Hij als koning had belangrijk gezag, vooral ook geestelijk, en had daar dus paal en perk aan moeten stellen.

Wat betreft de wormen, dat zou te maken kunnen hebben met de aandoening waaraan Agrippa stierf. Zijn vader, Herodes Antipas, was ook gestorven aan een soort necrotische aandoening. Vermoedelijk had Agrippa eenzelfde soort lot.

Uiteindelijk zou Herodes Agrippa opgevolgt worden door zijn zoon, Herodes Agrippa II. Deze Herodes was de laatste van de familie die zou regeren in het land Israël. Hij speelde een belangrijke rol in het verhaal van Paulus voor het gerechtshof.

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: