Forum

Kringleidersmail - 10

Avatar
Garrut

Goedenavond kringleiders,

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
(Lukas 11: 13; HSV)

Met welke verwachting bidden jullie op kring?

In dit stukje vertelt Jezus over de vanzelfsprekendheid van het geven van zijn Geest. Dit doet Hij nadat Hij aan de discipelen heeft uitgelegd hoe ze moeten bidden (vers 1 en 2). Het klinkt haast te mooi om waar te zijn, want de vergelijking die wordt getrokken is nogal extreem. Wij als slechte mensen doen toch goede dingen en God, die in zijn essentie wel goed is, wil dit nog zoveel meer doen! Het enige wat Hij vraagt is dat wij erom bidden. Ook al zijn er genoeg 'maars' te verzinnen op dit gedeelte; de uitspraak blijft wel staan. Daarom nogmaals de vraag: met welke verwachting bidden jullie op kring? Is dat ook dat je zeker weet dat God zijn Geest wil geven of heb je toch nog zo je bedenkingen? Lees nog maar een keer de tekst, liefst al vanaf vers 1 en neem dit maar mee naar het kringgebed van komende dinsdag (ook bij de gebedspunten van deze week).

De gebedspunten voor deze week: - Bid dat je als kring een hechte groep mag worden - Dank God voor Zijn genade Praktisch:

 - De conferentie wordt verplaatst. In de oude jaarplanners staat die op het weekend van 12-14 april, maar dat wordt een weekend later omdat toen de locatie niet beschikbaar was. De nieuwe datum is 19-21 april. Schrijf deze allemaal nu al in je agenda; het belooft een mooi weekend te worden.
 - De ALV (X) van 18 april zal dan ook verplaatst worden naar 11 april om wat uitgeruster aan de conferentie te beginnen.  - Veritasforum 8 november: komende donderdagavond wordt het veritasforum weer georganiseerd en het belooft weer een interessante avond te worden met bekende sprekers. Onder het thema 'are you in control' wordt nagedacht over hoe sterk de invloed is van je sociale omgeving op je eigen geloofsovertuiging.
 - Volgende week donderdag wordt de Talentenmarkt georganiseerd (15 november). Nog steeds kun je je opgeven met een aanbod/vraag en moedig je kringleden ook aan om hiervan gebruik te maken. Samen sta je sterker!
Gezegende kringavond gewenst!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: