Forum

Kringleidersmail - 11

Avatar
Garrut

Goedemorgen allemaal,

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13: 35, 35; HSV)

De avond voor Jezus' sterven geeft hij zijn discipelen nog een aantal instructies mee, belangrijke lessen, want er is niet veel tijd meer voordat Hij gevangen wordt genomen. Hij geeft ze een nieuw gebod, zoals het hier staat. Jezus gaat hier een stapje verder dan alle regels in het Oude Testament die ge- en verboden bevatten hoe je met elkaar om moet gaan. Het gaat erom vanuit welke houding je met je medegelovigen om moet gaan: vanuit liefde. In deze tekst staat ook hoe je dat moet doen, namelijk net zoals Jezus ons heeft liefgehad. Een vraag om over na te denken: in hoeverre beïnvloedt jouw beeld van Jezus je manier van omgang met bijvoorbeeld je kringgenoten?

Zoals altijd ook nu weer een aantal praktische zaken:
 - Zondag 25 november is er weer een KLuP en deze maand staat de Tehuisgemeente (NGK) centraal. Na de ochtenddienst van 10.00u zal de KLuP van start gaan rond 12.00u. Net als de vorige keer belooft het weer een mooie bespreking te worden met een aantal enthousiaste leden vanuit de gemeente!
 - Ga als kring ook eens iets doen naast de reguliere kringavond, bijvoorbeeld door samen met elkaar te eten bij Happietaria (dat kan weer vanaf 22 november) of door als ouderejaars eens een eerstejaars naar het IC mee te nemen, zodat die ook de vereniging beter leert kennen. Betrokkenheid buiten de kringavond om vergroot ook de binding binnen de kring.

Tot slot:

Bid voor Ichthianen die te maken hebben met psychische problemen. Dank voor je kerk en de mensen die je daarvan kent.
Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: