Forum

Kringleidersmail - 17

Avatar
Garrut

Hallo allemaal,

21 bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. 22 En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. 23 Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is.
(Judas: 21-23; HSV)

De auteur van deze brief is Judas Taddeüs (niet Judas Iskariot die Jezus verraadde) en de brief die hij schrijft is opmerkelijk te noemen (lees maar eens vers 9 of vers 14). Wat vooral opvalt in deze brief is de toon die de auteur aanheft, want heel scherp veroordeelt hij alles wat met de zonde te maken heeft. Dit komt goed tot uitdrukking in vers 23: je moet zelfs de kleding haten die door het vlees (anders gezegd: zonde) bevlekt is. Dit slaat terug op de wetten over melaatsheid (bijvoorbeeld Leviticus 13: 52) waarin ook rigoureuze maatregelen worden getroffen om de ziekte zo veel mogelijk uit te bannen.
Is dit echt zo erg? Moet je alles wat door de zonde bevlekt is haten? Judas beschrijft waarom je dit zou moeten doen. Hij doet dit door op te roepen om jezelf in de liefde van God te bewaren zodat je later het eeuwige leven mag krijgen en stelt dit tegenover het vuur van vers 23 (de hel). Daarbij wijst hij heel scherp op wat voor consequenties dit heeft voor jou richting andere mensen. Namelijk dat je ook de plicht hebt je over sommigen te ontfermen en anderen uit het vuur te rukken. Judas schrijft dat je dus niet iedereen op dezelfde manier moet benaderen en dat je ook een proactieve houding moet hebben. Ben jij ook zo bewogen met je kringleden en andere mensen om je heen?

Praktisch:
 - Donderdag 24 januari is er een dieper over homoseksualiteit. Misschien heb je met kring al geïnventariseerd naar welke diepers je toe gaat (gewoon zoveel mogelijk), maar deze avond belooft een waardevolle toevoeging te zijn aan een gesprek op kring (wat dan de 29e van januari kan). Voor de duidelijkheid: deze avond zal geen antwoord geven op de vraag of homoseksualiteit (welke vorm dan ook) wel of niet goed is. De sprekers (meerdere) zullen verschillende visies op dit onderwerp geven en de nadruk zal liggen op je eigen houding t.o.v. mensen die homofiel zijn. De avond begint om 20:00 in het IC, inloop vanaf 19:30 met vooraf natuurlijk een mensa vanaf 18.00.
 - Zondag 27 januari is er KLuP en ditmaal staat de Gereformeerde Gemeente centraal. Misschien een andere gemeente dan je gewend bent, maar dan is het juist goed om deze te vergelijken met de gemeente waar je meestal komt. De dienst zelf begint om 10.00 en de KLuP zelf start om 11.30.

Goede kringavond gewenst!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: