Forum

Kringleidersmail - 18

Avatar
Garrut

Goedenavond allemaal,

16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE. 17 U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. 18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. (Leviticus 19; HSV)

Vandaag een keer een stuk uit Leviticus, maar ook gelijk uit Mattheüs, Marcus, Lukas, Romeinen, Galaten en Jakobus. In vers achttien staat het tweede grote gebod, wat Jezus ook vertelt aan de Farizeeën (bijvoorbeeld in Mattheüs 22). Op de vraag van een Farizeeër wat het grote gebod in de wet is, zegt Jezus dat je God moet liefhebben boven alles (eerste grote gebod) en de naaste als jezelf (tweede gebod). Dit is niets nieuws wat Jezus hier vertelt. Een dikke 1000 jaar daarvoor (als je de tijdsrekening van het oude testament letterlijk neemt), gaf God dit gebod al via Mozes aan het volk Israël.
Je naaste liefhebben, maar, hoe moet dat dan? God geeft gelijk een goede richtlijn mee: liefhebben als jezelf. Misschien ben je geneigd om over dat tweede stukje heen te lezen, dat 'als jezelf', maar daar wil ik nu juist de focus op leggen. Het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend om van zichzelf te houden, maar toch is het een opdracht. Immers, hoe kan je ooit van anderen houden als je niet van jezelf houdt? Hoe zou je ooit van God kunnen houden als je jezelf niet geliefd voelt door God? Hoe zou je ooit een huwelijk kunnen aangaan als je niet van jezelf houdt? Zo'n relatie zou alleen maar onevenwichtig zijn, want je kunt de ander niet iets geven. God geeft ook gelijk de bron voor de liefde aan: Hijzelf. Jezus begint niet voor niets met het eerste gebod van God liefhebben boven alles. Pas als je jezelf geliefd weet door God kun je die liefde ook uitstralen naar mensen om je heen.
Als kringleider/coach/bestuurder moet je ook aan jezelf denken voordat je uit alle macht liefde wil uitstralen naar mensen om je heen. Hiervoor mag je best eens aandacht vragen op een kring, want als je alleen maar geeft raak je op een gegeven moment uitgeput. Doe dit allemaal in afhankelijkheid van God en gun jezelf ook de tijd van een kringavond om met jezelf bezig te gaan. Als je eenmaal Gods liefde ervaart en vanuit die houding andere mensen liefhebt dan volgen de andere geboden vanzelf, bijvoorbeeld vers zeventien.


Praktisch:
 - komende woensdag om 18.00 wordt er door het GC weer winterkring gehouden. Opgave gaat via g…@icht.nl en dit keer gaat het over samen bidden. Een locatie volgt nog op de site.
 - dinsdag 5 februari is er weer een p&p, in de bijlage kunnen jullie de desbetreffende kringindeling vinden. Het begint, zoals altijd, om 18.00 met eten.
 - donderdag 7 februari is er een dieper over geloof en wetenschap met als spreker Cees Dekker. Omdat de spreker lang moet reizen, begint de dieper eerder, namelijk om 18.30 en vooraf iser ook een mensa, deze begint om 17.30. De avond zal gaan over hoe geloof en wetenschap elkaar beïnvloeden en wat voor gevolg dit heeft voor het lezen van de Bijbel. Dit laatste - hoe lees je de Bijbel - is zeker relevant in de Bijbelstudies die je de rest van het jaar nog gaat doen, dus gerust met heel je kring en heb de dinsdag erna een Bijbelstudie erover!

Bidden:

Dank voor je kringleiders en coach. Dank voor de organisatie van de Dieper.  Bid voor de coachprocedure, dat de juiste kandidaten gevonden mogen worden.  Bid voor Youssef, een vervolgde christen uit Iran (hierover staat een studie in het Bijbelstudieboekje). Hij was even vrij maar zit nu sinds kerst weer in de gevangenis. Bid voor kracht en bescherming voor hem en zijn familie.

Goede zondag en kringavond gewenst!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: