Forum

Kringleidersmail - 20

Avatar
Garrut

Hallo kringleiders,

1 Een pelgrimslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2 Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. (Psalm 130: 1, 2; HSV)

Dit lied, dat de meesten van jullie wel kennen als HB 130, laat zien dat de Bijbel heel eerlijk weergeeft wat er in mensen omgaat. Het lied is een pelgrimslied dat gezongen wordt als de mensen vanuit heel Jeruzalem komen om in de tempel te komen. Het lied begint met een noodkreet richting God, alsof de componist van dit lied zich vertwijfeld afvraagt waarom God niet helpt. Als je het lied verder leest dan zie je dat hij wel weet dat God helpt, maar als je dan weer het begin leest dan klinkt in dit lied toch weer de twijfel door. Want waar blijft God dan? In een paar verzen later wordt het ook wel vergeleken met een wachter die op de stadsmuren zijn wacht loopt. Het is donker, hij weet dat de morgen aanbreekt, maar op dat moment is het nog geen morgen. Hij ziet de morgen (nog) niet.

Weten dat God helpt en ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat God op dit moment helpt zijn twee dingen die blijkbaar niet altijd overeenstemmen. De pelgrims die dit zongen maakten elkaar duidelijk dat ze dat lastig vonden, maar zongen elkaar ook moed in. Kijk maar eens naar vers 7:

7 Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.
Om elkaar te vertellen van de twijfels die iedereen in zich voelt is niet iets verkeerds. Toch moet dit niet het eindpunt zijn of een doel in zichzelf: twijfels zijn niet in zichzelf goed. Twijfels zijn wel belangrijk om goed mee om te gaan. Juist dan kunnen mensen om je heen je helpen. Net zoals deze Psalm eindigt met een oproep om op God te vertrouwen hebben wij elkaar nodig om elkaar moed in te spreken in tijden dat je dat nodig hebt. Daarvoor heb je ook een kring: om elkaar te bemoedigen in tijden dat je minder vol bent van je geloof.

Een paar dingen waar ik jullie aandacht op wil vestigen, in het bijzonder op de eerste.
 - Binnenkort komt er een extra KringLeidersMail met een aantal vragen voor jullie als kringleiders. Hierin zal gevraagd worden of het onderwerp 'geloofstwijfel' ook relevant is voor jullie kring. Mocht blijken dat jullie graag meer willen weten hoe je met dit onderwerp omgaat op kring, dan kun je dit aangeven en kan hier nog op ingespeeld worden bij bijvoorbeeld coachgroepen of een KLT.
 - Komende donderdag (21 februari) is er een gezamenlijk feest met onze broedervereniging C.S.F.R. Het begint vanaf 22.00 in het IC
 - Zondag 24 februari is er KLuP en dit keer staat de Rooms-katholieke Kerk centraal. Altijd al eens willen weten hoe onze Roomse medebroeders het geloof belijden? Kom dan om 11.00 zondag naar de Radesingel 4.

Gezegende kringavond gewenst!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: