Forum

Kringleidersmail - 21

Avatar
Garrut

Ha die kringleiders!

13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens,
14 want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.

(Prediker 12; NBV)

Aan het einde van het boek Prediker, geeft de auteur een samenvatting van alles wat hij geschreven heeft. Nee, hij gaat niet weer aanhalen dat alles lucht en leegte is (het meest geciteerde vers uit Prediker, bijvoorbeeld vers 8). Als je de tekst zo leest dan is het net of de auteur nog gauw wat op wil schrijven, gewoon om even zeker te zijn dat zijn boodschap wel goed overkomt. Kijk daarvoor maar eens naar de vorige verzen (vanaf vers 9). Dit is ook de tekst die ik jullie aan het einde van het tweede trimester mee wil geven. Een tekst die spreekt over een stukje bewustwording, juist in een trimester waarin je bezig mocht gaan met hoe je hele leven doortrokken mag zijn van je geloof.
Aan de ene kant wil ik het meegeven als een bemoediging, je mag je leven in dienst stellen van God (God zal over de goede daden oordelen!) en Hij wil ook dat je voor Hem leeft. Aan de andere kant is het ook een waarschuwing, want God oordeelt ook over de slechte daden. Neem dit ook mee in je kring, bijvoorbeeld als je spreekt over God. Zien jullie God ook als rechter en spreek je ook zo over Hem?

Bid voor een geloofsgroei van je kringleden tijdens en na de veertigdagentijd.  Dank voor de BSC en hun voorbereidingen voor het nieuwe Bijbelstudieboekje.
Tot slot een paar praktische punten
- Donderdag 7 maart wordt de KleinKunstAvond van Ichthus gehouden. Altijd een erg leuke avond, bijvoorbeeld om met kring heen te gaan ;-). Let op: het is niet in het Willem Lodewijk Gymnasium, maar in het NSG pand (Hereweg 1).
- Dinsdag 12 maart is de derde en laatste Kick-Off van dit jaar. Als bijlage heb ik de kringindeling toegevoegd om er zeker van te zijn dat de avond ook vlekkeloos zal verlopen.
- Maandagavond 18 maart wordt er een KringLeidersTraining georganiseerd. Het is de laatste echte training dit jaar en het beloofd een goede en inhoudelijke avond te worden. Het zal gaan over hoe je met verschillende manieren van geloofsbeleving om kan gaan en daar zullen ook praktische handvatten voor worden gegeven. Nu je als kring wat verder naar elkaar toe bent gegroeid en elkaar beter hebt mogen leren kennen is het juist mooi om maximaal van elkaars gaven en talenten leren om te gaan!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: