Forum

Kringleidersmail - 22

Avatar
Garrut

Goedemorgen kringleiders!  

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. (1 Johannes 1, NBV)

  Dit keer een wat langere tekst om mee te beginnen, maar wet een tekst zeg. Johannes - de auteur die dit schrijft - is helemaal vol van de boodschap die hij heeft. Hij heeft het Woord (daarmee wordt Jezus bedoeld) gezien, aanschouwd en aangeraakt! Hij is zo vol van dit alles dat hij gelijk begint met vertellen, zonder eerst een begroeting te doen of zichzelf voor te stellen. Waarschijnlijk brengt zo'n brief verschillende reacties met zich mee. Sommige mensen zullen hierdoor worden aangewakkerd en bemoedigd worden. Anderen zullen mensen willen opzoeken die dit ook ervaren hebben en daarmee in gesprek gaan. Weer anderen zullen het Oude Testament induiken en zelf na willen gaan of Jezus dan werkelijk de beloofde Messias was. Het bovenstaande is natuurlijk interpretatie, maar niet een onwaarschijnlijke. Een boodschap als deze roept om een reactie en iedereen (dus wij ook) zullen daar verschillend mee omgaan. Dat is beslist niet verkeerd, het is zelfs heel nuttig. Iedereen beleeft zijn geloof op een andere manier en kunnen elkaar daarmee op verschillende vlakken versterken. Sommige mensen zullen dit hebben door te vertellen hoe ze God ervaren hebben (net zoals Johannes hier), andere mensen zullen onder de indruk raken van de complexiteit van de Bijbel en daar over willen vertellen aan medegelovigen, bijvoorbeeld na het lezen van de brief aan de Hebreeën. Belangrijk hierin is dat het uiteindelijk bijdraagt aan het doel om verbonden te raken met je medegelovigen en daarmee met de Vader en de Zoon (vers 3). Over dit onderwerp zal ook de kringleiderstraining van maandagavond gaan, hoe kun omgaan met verschillende manieren van geloofsbeleving en hoe kun je daar gebruik van maken om met elkaar en met God verbonden te raken?   Praktisch:  - Komende maandag vanaf 19.30u is er dus een KringLeidersTraining! Het is de laatste echte training dit jaar en het belooft een mooie en nuttige avond te worden. Het zal gaan over hoe je met verschillende manieren van geloofsbeleving om kan gaan en daar zullen ook praktische handvatten voor worden gegeven. Nu je als kring wat verder naar elkaar toe bent gegroeid en elkaar beter hebt mogen leren kennen is het juist mooi om maximaal van elkaars gaven en talenten leren gebruik te maken. In de bijlage vindt je het programma van deze avond. Mocht je helaas niet kunnen komen, meldt je je dan uiterlijk maandag 12.00u af door te mailen naar k…@icht.nl.  - Volgende week start het 24/7 prayer, een week lang gebed met de christenen van heel Groningen. Pak komende dinsdag er met je kring eens de agenda's bij en kijk of je ergens tijdens deze week een momentje kunt prikken om samen te bidden (http://247groningen.wix.com/247groningen).   Bidankpunten: - Dank God voor gezelligheid op kring
- Bid dat je kringgenoten rust en geborgenheid vinden bij God  
Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: