Forum

Kringleidersmail - 23

Avatar
Garrut

Goedemorgen kringleiders,   1 Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. 2 Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. 4 Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. (3 Johannes 1-4, NBV)   Dit stukje wordt toegeschreven aan de apostel Johannes en hij spreekt daar Gajus aan. De brief is bedoelt om Gajus te bemoedigen. Hij laat weten hoeveel plezier het hem deed, toen hij van anderen mocht horen welk een positief getuigenis er van Gajus uitging. Hoe hij het niet naliet andere broeders zijn hulp en zijn gastvrijheid aan te bieden met heel veel liefde, zelfs al waren velen onder hen voor Gajus vreemdelingen (vers 5). De situatie waarin Gajus zich bevindt is een lastige, de gemeente wordt namelijk beheerst door ene Diotrefes die op zijn eigen positie en macht uit is (vers 9). Johannes hoort dit en bemoedigt door deze brief Gajus. Hij laat merken dat hij er niet alleen voor staat door ook te wijzen op Demetrius (vers 12), van wie ook een goed getuigenis uitgaat en Johannes laat weten dat hij Gajus spoedig wil komen opzoeken. In een gemeente (en bij een kring!) is het precies zo. Je mag weten dat je niet alles zelf hoeft te doen op kring, maar het ook echt met elkaar doet.   Deze week in praktische vorm:  - morgenavond is er weer kring! Het begintijdstip is variabel, maar tussen 18.00 en 19.00 moet wel te doen zijn. Het beloven allemaal mooie avonden te worden met in de de meeste gevallen goede Bijbelstudies en anders worden het gezellige avondjes. Zorg dat je er allemaal op tijd bij bent, want de basis van Ichthus wil je echt niet missen!  - donderdagavond is er de ALV. Een mooi moment om samen met de hele vereniging na te denken en te beslissen waar de vereniging naar toe moet de komende tijd. Inloop is vanaf 19.00 en het begint om 19.30.  - je kunt je nog steeds (bijvoorbeeld met medekringleden) opgeven voor de conferentie van 19-21 april. Deadline hiervoor is 15 april.   Goede kringavonden gewenst!
Met vriendelijke groet,   Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: