Forum

Kringleidersmail - 24

Avatar
Garrut

Beste kringleiders,

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

(Matteüs 28; NBV)

Tussen Pasen en Pinksteren hoort een bemoediging die Jezus ook gaf tussen zijn opstanding en hemelvaart. Heel opvallend is dat de discipelen Jezus eer bewezen terwijl sommige van hen nog twijfelden. Dit maakt niet uit voor de opdracht die Jezus hen meegeeft, Hij roept ze op om alle volken tot zijn leerlingen te maken. Daarbij mogen we nog iets voor ogen houden: Jezus is met je tot de voltooiing van de wereld (zijn wederkomst), dat mag je troost geven. Zeker aangezien Jezus in vers 18 zegt dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. Deze bemoediging wil ik jullie dan ook van harte meegeven deze week, als je over het evangelie vertelt mag je weten dat je door hem gesteund wordt. Hier mag je Hem gerust om vragen, Hij heeft het immers belooft!   Een aantal praktische mededelingen: Donderdag 25 april is er een actie met allerlei workshops, variërend van galadansen tot pokeren. Het kost vier euro per workshop en dit geldt is bestemd voor project share. Het is goed om als kring nog eens na te denken om hieraan mee te doen. Dit kan door meedoen aan deze activiteit, maar ook door rechtstreeks het project te sponsoren. Steunen van je medemens kan geestelijk (bidden bijvoorbeeld), maar ook materieel. Dinsdag 30 april is er een kring gepland en is er Koning(inne/s)dag. Dit is natuurlijk geen probleem, maar een mogelijkheid. Je hebt namelijk de mogelijkheid om samen met je kring de inhuldiging van de Koning te vieren. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om het anders in te vullen, daar sta je als kring helemaal vrij in. Opgave voor de conferentie kan nog...

  Bidank: - Dank voor een talent van ieder kringlid
- Bid voor alle kleine christelijke studentenverenigingen, dat ze zullen groeien.
Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: