Forum

Kringleidersmail - 8

Avatar
Garrut

Hallo allemaal,

Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn.
(2 koningen 2:9; HSV)

Als je voor een nieuwe taak in je leven staat, wat zou je dan het liefste willen hebben? Deze vraag stelt Elia de profeet aan zijn opvolger, Elisa. Elisa vraagt vervolgens of er twee delen van Elia's geest op hem mogen zijn. Het twee delen (of dubbele deel in andere vertalingen) lijkt op hetgeen dat staat in Deuteronomium 21:17 dat gaat over het eerstgeboorterecht: de oudste zoon krijgt twee delen in de erfenis, de andere zonen maar één. Elisa vraagt hiermee aan Elia of hij - om een goede opvolger te zijn - ook een erfenis van Elia mag ontvangen; namelijk dezelfde hulp van God die ook Elia had. Terug naar vandaag: is dit ook het eerste dat jullie vragen als jullie voor een nieuwe opdracht staan? Misschien kun je wel eens tegen een kringavond op zien en dat je niet zo goed weet hoe je het aan moet pakken. Wat doe je dan als eerste?

Eigenlijk vraagt Elisa hier of Elia voor hem wil bidden, ook als je de reactie leest van Elia wanneer hij het antwoord op deze vraag aan God over laat. Door middel van deze mail wil ik jullie ook vragen om te bidden en te danken:

Bid voor iedereen die tentamens moeten maken.  Bid voor betrokkenheid binnen je kring. Dank voor Gods betrokkenheid bij je leven.
Tot slot nog een paar praktische mededelingen:
 - aankomende dinsdag is er de P&P en zoals altijd is er weer de hulp nodig van kringen om dit goed te laten verlopen. In de bijlage staat het kringenrooster voor deze gezamenlijke avond.
 - volgende week zondag (28 oktober) is er weer een KLuP en ook nu weer is er een spreker van de kerk (de Vrije Baptistengemeente Groningen (VBG)) en het belooft weer een mooie en leerzame activiteit te worden, komt allen! De dienst zal dan beginnen om 11.30u en de KLuP in het IC om 13:30u.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kramer

Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Sirach 38:15, NBV)

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: