Mei 2013

Bestuurlijk

Frisia non cantat, Frisia ratiocinatur

(Friesland zingt niet, het rationaliseert)

Dit Latijnse spreekwoord met onbekende afkomst toont wat mij betreft goed aan wat typisch Fries is: alles nuchter bekijken. Geen poespas eromheen. Om het met een Fries spreekwoord te onderbouwen:

As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't kin 

(Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan)

Heerlijk pragmatisch is dit toch? Vaak krijg je allerlei dingen niet zoals je dat graag ziet en moet je maar roeien met de riemen die je hebt. Dit geldt ook in het bestuur, want natuurlijk regel je het liefst alles tot in de puntjes, breng je Ichthus naar een hoger niveau en zorg je dat iedereen het naar zijn zin heeft. Helaas lukt dat niet altijd en daarom is het goed om een Friesweek te organiseren. Ideaal voor knopen doorhakken tijdens een ALV, gauw een nieuwe HR-wijziging doorvoeren en nieuwe regels opstellen voor de introductie… handig toch?

Echter aan dit alles zit een schaduwkant: het bovenstaande zou kunnen suggereren dat je alles maar nuchter moet bekijken en dat je met je verstand alles zou moeten beredeneren. Daarom is het goed om ook de andere kant te laten horen:

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.

Helaas is het in de praktijk erg lastig om vast te stellen wanneer je je verstand moet volgen en wanneer je je hart. Dit kan alleen met ervaring – ook wel levenswijsheid genoemd. Gebruik je hart om te bepalen wat je belangrijk vind en gebruik je hersens om dat te verwezenlijken. Voor mij als bestuurder houdt dat bijvoorbeeld in dat ik eerst mijn hart probeer te gebruiken in dingen die ik belangrijk vind en dat zie je bijvoorbeeld terug in de visie van bestuur De Vries. Mijn hart zegt dat het voor God in vuur en vlam staan belangrijk is en het waard is om na te streven. Mijn hersens proberen te vertolken naar praktische, bijvoorbeeld hoe stimuleer je dit op de kringen? Stuur je een bemoedigende mail naar de kringleiders of probeer je de coaches te motiveren om zich zo goed mogelijk in te zetten? Wie nodig je uit voor een kringleiderstraining?

Als afsluiting wil ik jullie dan ook meegeven om vooral niet één van de twee (emotie of ratio) weg te drukken. Durf idealen na te streven en de wereld om je heen te veranderen!

 

Voetnoot: dit stukje is niet bedoeld als aanval op de Friezen, sommige waardeer ik in bijzondere mate, maar de vooroordelen worden slechts gebruikt om een boodschap over te brengen

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: