Forum

Onderwijsupdate december (SOG)

Avatar
Arie

Onderwijsupdate
Powered by Studenten Organisatie Groningen

Tarief tweede studie
Studenten die vanaf volgend collegejaar een tweede bachelor of tweede master willen volgen gaan hoger collegegeld betalen. Vanuit het ministerie is er geen maximumbedrag aangegeven, waardoor universiteiten alle vrijheid hebben in het bepalen van de hoogte van dit bedrag. Naar alle waarschijnlijkheid zal ik alpha/gamma opleiding zo’n 7.000 euro gaan kosten en een bèta/medische master tot 32.000 euro per jaar. Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) heeft een rechtszaak aangespannen tegen acht universiteiten, waaronder de RUG. In deze rechtszaak stelt de SCAU dat universiteiten hun collegetarief moeten baseren op de kosten van studenten en dus niet willekeurige bedragen mogen vragen. De SCAU heeft de rechtszaak gewonnen, wat betekent dat universiteiten moeten gaan uitzoeken hoe duur zo’n tweede studie is en dit bedrag aan collegegeld moeten gaan vragen. De rechtszaak gaat alleen over de alpha en gamma studies.

Hoofdlijnenakkoord
De vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft vrijdag 9 december een akkoord getekend met de staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra: het Hoofdlijnenakkoord. In dit akkoord wordt gesproken over de toekomst van de universiteiten en universitair onderwijs. Hoofdpunten van het akkoord zijn
- studenten moeten sneller studeren
- meer geld voor excellentietrajecten zoals het Honours College
- onderzoekers moeten meer samenwerken met bedrijven bij het ontwikkelen van onderzoek
- universiteiten moeten zich gaan profileren. De Groningse onderzoeksthema’s zijn Healthy Ageing, Sustainable Society en Energy. Hiervoor zullen speciale bacheloropleidingen voor worden gemaakt.
- Universiteiten mogen als ze dit willen BSA’s invoeren in jaar 2 en 3
De SOG is teleurgesteld in het resultaat van het Hoofdlijnenakoord, met name omdat studenten en docenten geen input hebben kunnen leveren en het een een-tweetje was tussen het ministerie en de VSNU. Hierdoor verliest het akkoord draagvlak onder juist die mensen die dit akkoord tot een succes zouden moeten maken en zouden moeten dragen. Daarnaast komt internationalisering niet aan de orde in het hoofdlijnenakkoord, ondanks de focus van de VSNU op internationalisering. Binnenkort zal de SOG met een reactie komen op het hoofdlijnenakoord toegespitst op de RuG. Deze zal te vinden zijn op onze website. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2011/12/12/hoofdlijnenakkoord-ocw-vsnu.html

Einde van deeltijdstuderen
Het bestuur van de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen heeft het voorstel gedaan om de deeltijdvariant van psychologie af te schaffen. Er is weinig animo voor de opleiding (11 studenten in dit collegejaar) en de opleiding wordt gezien als sluiproute voor buitenlandse studenten die voltijds studeren tegen deeltijdtarief. Tevens kan de deeltijdopleiding gebruikt worden om het BSA te omzeilen, aangezien het de BSA-norm voor de deeltijdvariant op 20 ECTS ligt in plaats van de 40 in de reguliere bachelor. De Uraad kan zich vinden in het plan. Dinsdag komt het plan langs de faculteitsraad van GMW, welke instemmingsrecht heeft. De verwachting is dat de faculteitsraad instemt met het voorstel en tevens dat andere deeltijdopleidingen zullen verdwijnen om dezelfde redenen als bij de deeltijdopleiding psychologie.

Doorstroom HBO-WO
De doorstroom van HBO naar WO zal vanaf volgend collegejaar anders worden. Ten eerste wordt het niet meer mogelijk om met een HBO-propedeuse door te stromen naar het eerste jaar van de Universiteit. Verder wordt er gekeken naar mogelijkheden om de doorstroom na een HBO-opleiding naar een Universitair master makkelijk te maken. Gedacht wordt aan een universitaire minor of een aantal vakken die aansluiten bij de Universitaire master. Het schakelprogramma dat nu bestaat tussen sommige HBO-opleidingen en Universitaire masters zal verder ingekort worden. Nu beslaan de schakelprogramma’s 60 ECTS, dit zal worden ingekort tot 30 ECTS. De reden hiervoor is dat de Universiteiten geen geld meer zullen ontvangen voor schakelstudenten. Dit geld ook voor universitaire studenten die na hun bachelor (bijvoorbeeld psychologie) in een andere master (bijvoorbeeld IBM) willen instromen.

Fractie gezocht!
De SOG is op zoek naar fractieleden voor het collegejaar 2012-2013. Je neemt dan zitting in de Universiteitsraad, het hoogste medezeggenschapsorgaan aan de RuG en je bent gesprekspartner van het College van Bestuur. Daarnaast houdt je contact met studentenorganisaties in Groningen, zoals studieverenigingen en studentenverenigingen. Je werk is inhoudelijk van aard, zo lees je beleidsstukken en geef je hier je gefundeerde mening over. Ook schrijf je als U-raadslid van de SOG geregeld notities, dit zijn stukken waarin je namens de SOG je mening geeft over bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld over docentkwaliteit en studierendementen. Naast de inhoudelijke kant is het werk ook erg sociaal. Je leert als geen ander bestuurlijk Groningen kennen en overlegt geregeld met allerlei studenten en besturen. Solliciteren kan tot 29 januari 2012.
Meer informatie kan je vinden op http://studentenorganisatie.nl/fractie/fractielid-mv-gezocht/

Mocht je vragen hebben over thema's in deze nieuwsupdate of over ander onderwijs en RUG-gerelateerde zaken mail dan met het contactpersoon van de SOG van jouw vereniging, namelijk Andries Bakker: a…@studentenorganisatie.nl

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: