Forum

Onderwijsupdate februari (SOG)

Avatar
Arie

Onderwijsupdate
Powered by Studenten Organisatie Groningen

BSA in meerdere jaren
Een bindend studieadvies van 45-50 punten in het tweede en derde jaar wordt overwogen door het College van Bestuur. Motivatie hiervoor is het te lage studierendement. Te weinig studenten halen hun bachelor na vier jaar studeren, en dit kost de universiteit geld. Nieuwe afspraken met de staatssecretaris afgelopen najaar versterkten de nadruk op studierendementen.

In het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord wordt wettelijke ruimte gemaakt voor universiteiten om te experimenten met een bindend studieadvies na de propedeuse. Eerder sprak de rector magnificus over het zogenaamde jaarklassensysteem, waarbij studenten net als op de middelbare school blijven zitten als ze niet genoeg vakken halen en een enkele onvoldoende kunnen compenseren met zevens of achten voor andere vakken. Op dit moment wordt dit systeem getest in Rotterdam. Na protest van de faculteiten, die niets in het jaarklassensysteem zagen, is dit plan nu van de baan. Het voorstel voor BSA’s in meerdere jaren kan worden gezien als een afgeslankte variant van het jaarklassensysteem. Momenteel wordt er over twee mogelijke varianten gesproken: een BSA van 45 punten in jaar 1, 2 en 3 met hierbij een harde knip naar de master of een BSA van 50 punten in jaar 1 en 2 met hierbij een harde knip naar de master.

Alle partijen (zowel de studentenpartijen als de personeelsfractie) zijn fel tegen het voorgestelde plan van het College. Studenten voelen tegenwoordig al genoeg de druk om te studeren en zullen niet onnodig uitlopen, al is het maar om de 3.000 euro boete, aldus de raadpartijen. Afgelopen donderdag tijdens de Universiteitsraadvergadering brachten de studentenpartijen naar voren dat het invoeren van dit voorstel het Groningse studentenleven zoals wij dat nu kennen – met ruimte voor verdieping en verbreding in de studie, een semester in het buitenland, en ruimte naast de studie voor sport, cultuur, loopbaanoriëntatie en verenigingsleven – kapot zal maken, met inbegrip van het academische gedachtegoed van vorming tijdens de studie. Inmiddels heeft de SOG een notitie gepubliceerd over het bindend studie advies na de propedeuse. Deze is de vinden op studentenorganisatie.nl

Het onderwerp zal de komende weken uitvoerig besproken worden in de universiteitsraad. Mocht je willen meedenken of meer informatie willen, mail dan naar f…@studentenorganisatie.nl

Career Services
Studenten willen beter voorbereid worden op hun toekomstige carrière, bleek duidelijk uit de NSE-studentenenquête van 2011. Dit is een vlak waar niet alleen de RUG tekortschiet volgens studenten, maar waar vrijwel alle universiteiten moeite mee hebben. De RUG heeft besloten om een grootschalig project Career Services op te zetten, bestaande uit drie onderdelen. Ten eerste zal er een loket geopend worden in de UB waar studenten terecht kunnen met vragen over studie- en loopbaanondersteuning. Te denken valt aan vragen over je CV of het carrièreperspectief met je studie. Verwacht wordt dat dit loket in maart geopend zal worden. Ten tweede kort er een onderdeel op de RUG-site, waar je antwoord kunt krijgen op drie verschillende vraagstukken zoals wanneer je niet weet wat je wilt doen, je wilt meer vaardigheden verwerven of je bent op zoek naar een baan. Tot slot komt er een afgeschermde site, naar het model van Oxford, waar evenementen, stageplekken en vacatures of komen te staan.

Over het algemeen worden deze plannen goed ontvangen, hoewel sommige studieverenigingen vrezen voor oneerlijke concurrentie. De angst is dat bedrijven minder snel sponsoringscontracten zullen afnemen bij studieverenigingen als ze via de Career Services van de RUG direct in contact kunnen komen met groepen studenten.

Studentpsychologen
De psychologen aan de RuG die studenten met psychische problemen opvangen, behandelen of doorverwijzen staan onder druk. Op dit moment kunnen internationale studenten geen verzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar, wat ervoor zorgt dat deze studenten niet na een intakegesprek doorverwezen kunnen worden met UMCG of psychologenpraktijk. De psychologen van de RUG behandelen deze studenten voorlopig volledig zelf. De RUG is inmiddels in onderhandeling met huisverzekeraar Menzis over een massaverzekering voor deze studenten. Op de lange termijn wil de RUG het aantal fte in studentpsychologen afbouwen, door alleen intakegesprekken te verzorgen en vervolgens studenten door te verwijzen naar de juiste hulpinstelling. De achtergrond van deze afbouw is dat de RUG zich meer wil richten op haar kerntaken onderzoek en onderwijs en de overheadkosten willen afbouwen.

Fractie gezocht!
Voor het volgende collegejaar is de SOG weer op zoek naar enthousiastelingen die zich een jaar lang willen inzetten voor de studenten. Studenten die graag inspraak willen hebben in wat er in en rond de universiteit omgaat. En bovenal mensen die willen opkomen voor de belangen van de medestudent. Spreekt dit jou aan? Dan zijn we op zoek naar jou!

De Universiteitsraad (ook wel bekend als de Uraad) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is zij dé gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB) en overlegt zij regelmatig met dit orgaan. Als fractielid zie je toe op het beleid van de RUG en geef je zelf input door het indienen van eigen ideeën bij het College van Bestuur. Daarnaast sta je in contact met de hele Groningse studentenwereld en behartig je een jaar lang de belangen van alle studenten. De SOG bekleedt momenteel zes van de twaalf zetels in de Universiteitsraad en zet zich in op een pragmatische manier voor hoge kwaliteit van academisch onderwijs, goede voorzieningen en keuzevrijheid voor studenten.

Mocht je interesse gewekt zijn maar nog niet zeker van je zaak zijn, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons om je vragen te stellen. Dit kan door een mailtje te sturen naar z…@studentenorganisatie.nl. De mensen van de ZoekCie kunnen je vragen beantwoorden en je een informatiepakket opsturen. Op die manier kun je zeker van je zaak zijn voordat je solliciteert. Je kunt solliciteren door een mailtje te sturen naar s…@studentenorganisatie.nl. Neem hierin een brief op met motivatie waarom je solliciteert, en voeg hier een curriculum vitae (cv) bij. De sollicitatie-commissie zal dan contact met je opnemen om een gesprek te plannen.

Solliciteren kan tot 26 februari 2012. We zien graag je brief tegemoet!

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: