Forum

Onderwijsupdate mei (SOG)

Avatar
Arie

Onderwijsupdate
Powered by Studentenorganisatie Groningen

Verhoging van het BSA van 40 naar 45 EC
De universiteitsraad stemde donderdag in met de BSA verhoging. De belangrijkste reden van het College van Bestuur om het BSA te willen verhogen zijn de rendementen. De RUG kan namelijk tot vijftien miljoen euro terug verdienen op eerder gevallen kortingen als de snelheid waarin studenten afstuderen omhoog gaat.De SOG drong echter aan om het plan breder te maken en ook positieve en stimulerende maatregelen in te voeren, zoals goede studievoorlichting en structurele onderwijsverbeteringen. Het College van Bestuur was echter duidelijk: ze waren niet bereid zich te binden aan voorwaarden.Dat hoefden ze echter ook niet, de personeelsfractie en Calimero stemden voor omdat ze geloven in de selecterende werking van het BSA. Wat je daar ook van vindt, ons uitgangspunt is dat het een gemiste kans is hier niet het onderste uit de kan te halen!

De SOG stemde blanco, vanwege het eenzijdige voorstel, zonder stimulerende maatregelen. Met het financiële belang van de universiteit in het achterhoofd stelt de SOG: we zijn tegen, maar niet tegen elke prijs. Wij hielden de deur op een kier voor het College om het draagvlak voor haar plan te vergroten, met hele redelijke punten.

Collegegeldvrijbesturen
Al vorige maand vroeg de SOG tijdens de universiteitsraad het College van Bestuur een oordeel te vormen over het wetsvoorstel van D66 en VVD over het veelbesproken collegegeldvrij besturen. Het voorstel zou 23 april besproken worden, maar de kabinetscrisis strooide roet in het eten. (Voor meer over de kabinetscrisis in relatie tot het Hoger Onderwijs: http://tinyurl.com/cwsl5v5)
Het voorstel lijkt in eerste instantie geweldig: geen collegegeld meer betalen als je bestuurder bent. Wij houden de boot echter af.
Van Rooy en Van Oorschot, collegevoorzitters van resp. Universiteit Utrecht en Tilburg University, gaven in de Volkskrant duidelijk aan wat de drie pijnpunten zijn. Ten eerste lijkt het erop dat het recht op stufi in dit jaar vervalt, eveneens het OV-reisrecht en je kan geen één tentamen meer maken. Ten tweede benoemen ze een volgens hen “ongewenst onderscheid tussen voltijd en parttime bestuurders”. Tenslotte geven ze aan dat de Kamer dit wel zou kunnen roepen, maar dat de universiteiten er zelf ruimte in de budgetten voor moeten vinden. Een heel groot bedrag. Wij hopen dat het College van Bestuur deze punten ook zal beantwoorden. Er is nog heel veel onduidelijkheid.

De collega’s van Calimero vroegen afgelopen raad in navolging van onze vraag vorige maand het College om een oordeel te vormen, ze dienden zelfs al een suggestie in hoe het vorm zou moeten krijgen aan de RUG. Wij willen graag horen hoe het College erover denkt. Maar laten we niet te snel springen, alleen als het echt positief is.

Val kabinet en consequenties voor RUGstudenten
Na de mislukte Catshuisonderhandelingen is maandag 23 april het kabinet Rutte gevallen. Tegelijkertijd waren de hervormingen en bezuinigingen in het hoger onderwijs volop in gang. Met de val van het kabinet zijn deze op de tocht komen te staan. Wat kan dit gaan betekenen voor de RUG-student? In dit stuk zal dit chronologisch toegelicht worden.

23 april: kabinet is gevallen – een eerste indicatie wat dit voor de Groningse student zal betekenen is inmiddels bekend: de masterstufi en het ov-recht in de master worden wellicht niet afgeschaft en de langstudeerdersboete blijft.

23 april: Studentenkoepel ISO publiceert een persbericht waarin ze pleit voor het controversieel verklaren van wetsvoorstel ‘Studeren in Investeren’. Dit wetsvoorstel gaat onder andere over de masterstufi en het ov-recht in de master. Ook studentenvakbond LsvB probeert ‘Studeren is Investeren’ controversieel te laten verklaren. Als de tweede kamer dit controversieel zou verklaren zou dit betekenen dat het demissionaire kabinet er niet over kan beslissen.

25 april: meer informatie over de toekomst van wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’: 8 mei wordt besloten wat er met het wetsvoorstel gebeurt. Verder wordt er duidelijk dat de invoer van ‘Studeren is Investeren’ bepalend zal zijn of er nog financiering is voor de prestatieafspraken die de universiteiten en hbo’s met de staatssecretaris gaan maken. Hier was origineel 15 miljoen per instelling voor beschikbaar als de instelling aan de eisen zou voldoen. Een van de eisen was een hoger studierendement en meer studenten in een excellent programma zoals het Honours College.

27 april: de tweede kamer komt met een begrotingsakkoord. Hieraan staat weinig concreets in over onderwijsbezuiningen. Wel wordt er genoemd dat er behoorlijk bezuinigd zal worden op onderwijs. 
Lees het begrotingsakkoord (.pdf)

Examencommissies
Ken jij je examencommissie? Dat was de vraag die we aan studenten stelden. In samenwerking met het onderwijspanel ging de fractie op zoek naar de bekendheid van de examencommissie onder studenten, en naar ervaringen die studenten met de examencommissie hadden.

Op 7 verschillende faculteiten werden enquêtes afgenomen, niet zonder succes, want er bleek dat veel studenten geen idee hebben wat de examencommissie is, en wat zij kan betekenen voor een student: bijna 60% van de ondervraagden gaf aan de examencommissie niet te kennen.

Door deze onbekendheid kunnen studenten kansen mislopen, zo bleek uit de enquête. Want als studenten niet weten waar de examencommissie voor is, zullen ze haar ook niet snel benaderen als de examencommissie kan helpen. En dat het loont om de examencommissie te benaderen, dat bleek duidelijk uit de enquête: van de geënquêteerden die aangaven ooit in contact te zijn geweest met de commissie was 78% tevreden en heeft 66% gelijk gekregen. Onze conclusie? De examencommissie is een belangrijk orgaan die studenten kan helpen, en dit ook vaak doet. In een tijd waarin harde maatregelen worden genomen, is het belangrijk dat uitzonderingen in specifieke gevallen gemaakt kunnen worden. Maar daarvoor moet de student wel weten waar hij terecht kan.

Op basis van de resultaten van onze enquête heeft de fractie een beleidsnotitie gemaakt voor het College van Bestuur hierin staan tal van aanbevelingen.

Avatar
Fransiscus

De beleidsnotitie inzake examencommissies is van de hand van uw eigen verenigingslid Andries Bakker, mocht je vragen hebben n.a.v. het stuk schroom niet mij te mailen, bellen of aan te schieten in het IC. Feedback en input altijd welkom!

En vergeet niet SOG te stemmen! (Bij voorkeur nummer 4, Jan-Willem - mijn opvolger - of nummer 30 - onze eigen penningmeester Laura)

Stemmen kan via www.progresswww.nl/rug

Pecunia Non Olet

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: