Forum

Sociale rechtvaardigheid - Koffiehuis Vinkhuizen

Avatar
Arie

Sociale Rechtvaardigheid als noodzakelijk medicijn tegen maatschappelijk verval

Misschien wist u het al: Nederland is een arm land. Geld hebben we genoeg, dat absoluut. Sterker nog, materiele armoede kennen maar weinigen in Nederland. 60 jaar geleden was er armoede. Vandaag de dag hebben mensen die financieel aan de grond zitten recht op financiële ondersteuning. Waar materiele armoede niet het probleem is, is sociale armoede het des te meer. Steeds meer mensen vereenzamen en missen de aansluiting bij sociale groepen ni het publieke domein. Persoonlijk raakt het me dat gezinnen opgesloten in huizen zich niet of nauwelijks kunnen bekommeren om wat er aan de andere kant van de muur plaats vindt. Het raakt me als mensen bang zijn voor de ander of bang zijn om niet geaccepteerd te worden. Het raakt me als er mensen worden uitgesloten. Het raakt me toen ik memiddels een gesprek realiseerde hoe anoniem onze armoede eigenlijk wordt gehouden, omdat we ons er voor kunnen schamen. Ik denk dat die schaamte in een hoge klasse aanwezig is omdat er een sociale druk bestaat dat we alles goed moeten doen. Als we dat niet doen, dan horen we er niet bij. Een wijk als Vinkhuizen hoort volgens dit principe bij voorbaat niet bij het succesvolle gedeelte van de stad. Maar volgens dit principe wil ik niet leven. Ik schrijf zo over een ander principe. Niet alleen in een stad van uitsluiting plaat, ook binnen een wijk kan sociale uitsluiting of afzondering plaatsvinden. In een wijk als vinkhuizen is er sprake van eenzaamheid, van teleurstellingen in mensen, van gebrokenheid in relaties, van hopeloosheid en van vrijwillige opsluiting. Dit zijn precies de zichtbare uitingen van sociale armoede. En het is nodig dat deze uitingen worden tegengaan. Dat kan alleen maar door in contact te komen met mensen en daar andere principes te hanteren. Sociale rijkdom is nodig om sociale cohesievorm te geven en zij kan (gelukkig) alleen worden uitgedeeld in de relaties tussen mensen. Ontmoeting tussen mensen is dus nodig. Niet een ontmoeting met een instrumentele waarde, maar bovenal een ontmoeting met een intrinsieke waarde. Het is waardevol met de ander samen te leven, niet in eerste instantie omdat het enig nut heeft, maar bovenal omdat het waardevol in zichzelf is.

Zoals vermeld ga ik uit van een verschil tussen materiele en sociale armoede. De gemeente heeft de afgelopen jaren haar hart voor deze wijk getoond door te renoveren en de wijk op te knappen. Dat is een goed iets. De aanpassingen zorgen voor een gedeeltelijke verbetering in de materiele leefwereld van de mensen. De sociale armoede kan echter niet worden tegen gegaan met eenmalige investeringen in de materiele omgeving. Ook sociale activiteitenplannen leiden niet per definitie tot een blijvende aanpassing in de sociale leefwereld. Blijvende gezonde relaties zijn een doel in zichzelf om sociale armoede te bestrijden. Als zij vanuit betaalde krachten komt, bestaat er wat ons betreft een lastige ongelijkheid binnen de relaties. De ene krijgt er geld voor om een relatie aan te gaan. We denken dat het daarom vanuit de gemeente moeilijk is om blijvende sociale relaties aan te gaan, omdat zij hun kracht bewijzen als ze vanuit vrijwillige basis worden vormgegeven. Burgerinitiatief is daarom volgens ons de beste manier gezonde relaties aan te gaan, omdat je ze als gelijkwaardige burgers aangaat (en dus niet als betaalde zorgverlener en onbetaalde zorgontvanger). Gelijkwaardigheid is een belangrijk goed in een rechtvaardige samenleving. Een rechtvaardige samenleving is een samenleving zoals hij bedoeld is en het ligt in het mens-zijn om daarnaar te streven.

Een beeld dat in de Bijbel wordt gebruikt om een rechtvaardige samenleving aan te herkennen is als themost vulnerable (de meeste kwetsbare) op de straat te vinden zijn. In die tijd waren dat de kinderen en de ouderen. Als de meest kwetsbare naar onze tijd vertalen, dat we dan over de eenzamen en de gebrokene van hart spreken. Als een gedeelte van hen, die op dit moment het niet meer zien zitten om de straat op te gaan, straks op de straten te vinden zijn, dan denk ik dat we kunnen spreken van een sociaal rijke samenleving. Maar hoe kan zoiets bereikt worden? In een vergezicht zie ik een groep mensen die een andere groep gastvrij ontvangt. Die in warmte en gezelligheid samenkomt. Een groep mensen die het leven met elkaar deelt en er van geniet. Een groep mensen die elkaar tot steun kunnen zijn en zowel de mooie als de moeilijke momenten van elkaar kennen. Die kunnen lachen en kunnen huilen, ruziën en ouwehoeren. Voor iedereen die belast is, is het een plaats om je lasten af te leggen en die met en/of door anderen te laten dragen. Een plaats waar sociale cohesie zichtbaar wordt.

De mensen die de liefde weggeven zijn mensen die bezield zijn om de ander onvoorwaardelijk te accepteren en kunnen genieten van wie de ander is. De overtuiging van de mensen die meewerken aan de stichting ligt in het feit dat God van elk mens houdt. Dat elk mens waardevol is. Dat God iedereen zo waardevol maakt dat de ander het waard is om geliefd te zijn. Zowel in het gelijke als in het anders zijn. We geloven ook dat God niet bepaalde lievelingetjes heeft (omdat de ene bijvoorbeeld beter presteert dan de ander). We geloven dat God, ook al is iedereen verschillend, ons tegelijk gelijkwaardig aan elkaar heeft gemaakt. We geloven dat de liefde van de mensen voort kan komen vanwege een geloof in dit principe.

We begrijpen dat niet iedereen het uitgangspunt deelt dat God elk mens intrinsieke waarde geeft (simpelweg omdat niet iedereen in de aanwezigheid van God gelooft). We willen de mensen die we ontmoeten uitnodigen om dit te gaan geloven. En als iemand er voor kiest om het niet geloven, dan weerhoudt dat ons dat niet om die persoon lief te hebben (de liefde voor de persoon is immers op basis van een absolute intrinsieke waarde, niet op basis van zijn of haar overtuigingen).

We moeten natuurlijk ergens beginnen. Ik zie dit proces zich voltrekken in een ontspannen en laagdrempelige omgeving waar mensen gemakkelijk binnen kunnen komen om elkaar te ontmoeten. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar een koffiehuis en een koffiewagen. Koffiehuis 'BakkieBakkie' is een plaats waar mensen uit de buurt Vinkhuizen elkaar op laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten, om zo de sociale cohesie in de wijk te versterken. De Koffiewagen is een rondrijdende wagen met terras. Op pleintjes biedt zij mensen koffie aan en biedt zo een mogelijkheid tot gesprek. Ook kan er verwezen worden naar het koffiehuis. Het koffiehuis draagt bij aan het sociale klimaat van de wijk Vinkhuizen, omdat er volgens ons een veilige betrouwbare fysieke plaats voor ontmoeting sociale participatie nodig is. Betrouwbaar en veilig, vooral omdat sociaal geïsoleerde mensen een hoog wantrouwen moeten overwinnen. Als we in staat zijn een veilige plaats te bieden, dan zullen mensen met een hoog wantrouwen, langzaam hun wantrouwen kunnen laten varen. Zodat ze uiteindelijk weer zullen participeren in hun lokale sociale omgeving.

Dit is niet alles. Ook zit er een bijzonder element aan het koffiehuis. Koffiehuis 'Bakkiebakkie' is een plek voor hen die hulp nodig hebben en hen die hulp willen bieden. Het koffiehuis werkt nauw samen met sociale organisaties in de wijk en heeft zodoende veel kennis over waar hulp nodig en beschikbaar is. Het zal zodoende proberen zorgvragente inventariseren en daarin te bemiddelen. Zo kunnen individuen ook buiten het koffiehuis met mensen in contact komen en blijven. Een koffiebar in combinatie met een koffiewagen is volgens ons op dit moment het beste idee om dit vorm te geven. Het goede nieuws is dat we ondertussen zover zijn dat we tot de aanschaf van een wagen zijn overgegaan.

Wat betekent dit voor jou? Graag staan we in contact met mensen die enthousiast zijn over dit project en bij willen dragen aan het welzijn in Vinkhuizen. Het welzijn verbeteren kan beginnen met eenvoudig contact met je naaste omgeving. Daar willen we je van harte toe aanmoedigen. Ook als je in georganiseerde omgeving je enthousiasme vorm wilt geven, dan kan dat. We kunnen elke vorm van hulp bijzonder goed gebruiken. Je kunt dit aangeven door contact op te nemen met de Stichting Welzijn en Zorg Vinkhuizen. Hoogstwaarschijnlijk hebben we een plek voor je vrij om bij te dragen binnen de organisatie. Sociale rechtvaardigheid is bij uitstek een prachtig medicijn om maatschappelijk verval tegen te gaan. Een medicijn dat vooral om een inspanning vraagt. Zij komt niet zomaar. Tegelijkertijd is het absoluut de moeite waard om jezelf hier voor in te zetten. Daartoe wil ik je van harte toe oproepen en voor uitnodigen!

Dit is een kleine bloemlezing over het hele onderwerp sociale rechtvaardigheid. De stichting beschikt over veel informatie aangaande dit onderwerp en kan lezingen en workshops over dit onderwerp aanbieden. Je kan hiervoor contact met me opnemen door te mailen naar w…@gmail.com. Meer informatie over de stichting is te vinden op http://www.wzvinkhuizen.nl, via Twitter (onder KoffiehuisVink) en op Facebook (stichting welzijn en Zorg Vinkhuizen). Als je je bij de laatste aansluit, krijg je het laatste nieuws over de ontwikkelingen van het koffiehuis en de koffiewagen. Ook kom je te weten over de bedrijfsvoering en in gebruik name.

Avatar
Arie

Tweede Wijktafel op woensdag 23 mei in het Vinkhuys

Wat is de Wijktafel? Lees hier meer!

Hoe betrokken bent u bij Vinkhuizen?
Er gebeurt ontzettend veel in Vinkhuizen; van de bouw van nieuwe woningen aan de Zilverhof en de bouw van de nieuwe VMBO school tot de sociale kant zoals de invoering van het hondenbeleid en projecten als Vinkhuizen op je gezondheid. Zowel bewoners als gemeente en corporaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om deze ontwikkelingen met elkaar te bespreken en na te denken over de toekomst van Vinkhuizen. Maar hoe zou u betrokken willen worden?

Dat is het onderwerp van de tweede Wijktafel. De Wijktafels zijn thematische bijeenkomsten over onderwerpen die de wijk aangaan. Onderwerpen kunnen door iedereen (zowel bewoners als professionals) worden aangedragen. Ze worden van allerlei kanten belicht. Nadat de gemeente het onderwerp (gezondheid) voor de eerste wijktafel heeft bedacht, heeft het Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) het tweede onderwerp ingediend; bewonersparticipatie.

Bijeenkomst bewonersparticipatie
De bedoeling van deze tweede Wijktafel-bijeenkomst is om met elkaar te praten over hoe bewoners hun bijdrage kunnen leveren. U kunt denken aan meepraten over zaken die u belangrijk vindt, maar ook meer actief: meedoen om activiteiten te organiseren.
Er bestaan er al veel bewonersorganisaties in de wijk: flatcommissies, bewonerscommissies, buurtplatforms, het Wijkoverleg Vinkhuizen, huurdersverenigingen. Welke rol kunnen deze organisaties in bewonersparticipatie spelen en wat verwacht u van hen. Vertegenwoordigen zij u ook?

Ook kunnen professionals aangeven hoe zij bewonersparticipatie zien en wat u van hen mag verwachten. Kortom voldoende gespreksstof voor een boeiende avond. Dit alles gebeurt onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider, de heer Jack Blaauw.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
De avond is bedoeld voor iedereen die betrokken is of wil worden bij de ontwikkelingen in de wijk. Dit kunnen gemeente en corporaties zijn, maar vooral dus ook bewoners. Bent u geinteresseerd, dan kunt u zich opgeven voor deze avond bij i…@mjd.nl of via w…@vinkhuizen.nl . U krijgt dan van te voren de agenda en locatie van de bijeenkomst toegestuurd.

Wanneer?
Datum: woensdag 23 mei 2012
Tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur

Avatar
Femke

Zeer interessant! Is dit iets voor Ichthus of O.C.S.G., namens alle christelijke studenten in de flats? Smile

I am a new creation, no more in condemnation!
Here in the grace of Christ I stand!

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: