Forum

Verkiezingen 12 september (geen plug ;) )

Avatar
Tjoardster

Beste Ichthianen,

De enorme mooie nieuwe forumsoftware bewonderende zat ik eens te kijken of er ook een topic over de komende verkiezingen was. En tot mijn verbazing was er, behalve een schaamteloze plug van een niet nader te noemen alumnus, nog helemaal niks Wink !

We leven politiek gezien in interessante en ook in spannende tijden. De euro piept en kraakt en voor- en tegenstanders van Europa roeren zich steeds luider. Verder verdampt er dagelijks kapitaal in stenen (ook wel: huizen Wink ) en moet de overheid flink bezuinigen om ervoor te zorgen dat wij straks niet net zullen eindigen als bijvoorbeeld Griekenland.

Het leuke is dat we 12 september naar de stembus mogen. Dat geldt voor alumni zoals ik, bejaarden die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook voor de meeste studenten. Hoewel de vraag wat de Ichthiaan stemt wellicht eentje naar de bekende weg is vraag ik mij toch af welke politieke thema's jullie allemaal bezighouden.

De langstudeerboete was vandaag weer in het nieuws. Deze deed hier op het forum veel stof opwaaien en is inderdaad een thema dat studenten direct raakt. Maar zo zijn er ook veel thema's die voor de meeste nu-studenten met een paar jaar actueel zullen worden en waarvan ik me afvraag hoe de Ichthiaan erover denkt. Bijvoorbeeld:

- De huizenmarkt: wat moeten we met de hypotheekrenteaftrek? Hoe streng moet je zijn op nieuwe hypotheken? Kun je het maken om de onbelaste kilometervergoeding af te schaffen in een tijd waarin je baan onzeker is en dichter bij je nieuwe werk gaan wonen simpelweg onmogelijk kan zijn?

- Wat moeten we met de euro en Europa? Hoeveel doekoe's zouden de Grieken nog moeten krijgen en gaan we echt strak op een begrotingsoverschot van 3% zitten of doen we stout om met dat geld onze economie weer aan te jagen?

Zo even twee thema's die volgens mij interessante discussiestof zijn. Ik vind het intrigerende thema's hoop op interessante input Smile !

Avatar
Zeiler91

Gewoon nr. 27 CU stemmen toch ;)?

[quote]en moet de overheid flink bezuinigen om ervoor te zorgen dat wij straks niet net zullen eindigen als bijvoorbeeld Griekenland.[/quote]

oneens. Griekenland kreeg zowieso al veel te weinig financiële input m.u.v. door toerisme. Van toerisme kan je simpelweg niet leven en als vervolgens zo ongeveer het hele land belasting gaat ontduiken kan je de deksel een keer op je kop krijgen. Nederland krijgt o.a. door haar havens en multinationals (die we dom genoeg al jaren in de uitverkoop gooien) nog steeds input. Nog meer bezuinigen dan dat we nu doen (muv op de verzorgingsstaat) gaat ons eerder tot een Griekenland 2 brengen dan niet. Iets met internationaal vertrouwen enzo ;)....

 

 

"Merck toch hoe sterck."
Trotse XIIIe praeses van Heerengenootschap "Het Réveil." 

Avatar
omeaart
Zeiler91

[quote]en moet de overheid flink bezuinigen om ervoor te zorgen dat wij straks niet net zullen eindigen als bijvoorbeeld Griekenland.[/quote]

De quote tags werken op het nieuwe forum niet meer. In de editor staat een quoteknopje. Die kan je gebruiken om tekst te quoten.

Of je klikt op het quoteknopje boven een post, dan quote je automatisch de complete post.

Avatar
Tjoardster

CU stemmen voor een christelijk geluid in de kamer vind ik intussen eigenlijk allang geen optie meer, helaas. Daar rommelt naar mijn idee teveel, teveel compromis bij lokale bestuurders en dergelijke.

En Zeiler91, wil je beweren dat we niet hoeven te bezuinigen? Dat lijkt me niet verstandig, die hele crisis heeft immers te maken met het uitgeven van geld dat we niet hebben...

Avatar
Mr. E
Tjoardster

Hoewel de vraag wat de Ichthiaan stemt wellicht eentje naar de bekende weg is

Ben wel benieuwd wat volgens jou die bekende weg is. In mijn tijd (*kuch* opa-verteltmodus) stemden Ichthianen in meerderheid CDA, ChristenUnie of SGP. Met uitschieters naar de "seculiere" partijen.

ChristenUnie stemmen voor een christelijk geluid in de Kamer, dat kan, maar zou niet mijn hoofdmotief zijn. Je krijgt dat christelijke geluid wel, trouwens. Uitgaande van de laatste peiling, die om te huilen is, krijg je dan Arie Slob, Joel Voordewind, Carola Schouten en Gert-Jan Segers. Allemaal maken ze van hun christelijke inspiratie geen geheim.

Maar ikzelf vind het veel belangrijker dat je in de Kamer nog christelijke politiek ziet. Dus geen getuigenissen in de Kamer, maar inhoud die duidelijk herkenbaar in de christelijke traditie staat. Die politiek zie je bij alledrie de christelijke partijen. Wees dus niet bang - ik ga niet weer zitten pluggen. Ook al schaam ik me daar allerminst voor trouwens. Mr. Turquoise

De christelijke politiek, van CDA tot SGP, kiest op de inhoud een duidelijk andere weg dan socialisme/ sociaaldemocratie en liberalisme. Dit politieke denken kent belangrijke uitgangspunten zoals menselijke waardigheid, subsidiariteit en solidariteit. Die helpen ook de vragen van Tjoardster te beantwoorden.

Menselijke waardigheid staat niet voor niets voorop. De mens is waardig en beschermwaardig vanaf de conceptie en tot en met de laatste ademtocht. Maar breder gezien: ook in de prostitutie en in de Derde Wereld komt die waardigheid in het geding, en individuele mensen kunnen barmhartigheid betonen, maar zijn niet in staat deze grote problemen op te lossen. Daar zal de overheid mede aan moeten bijdragen, bijvoorbeeld met een herstel van het bordeelverbod of met ontwikkelingssamenwerking.

Subsidiariteit impliceert dat de overheid er is om te faciliteren: de maatschappij staat voorop, de overheid moet niet alles voor iedereen regelen, maar wel kaders scheppen en barrières wegnemen, zodat mensen in staat zijn om zelf iets van hun leven te maken. Noot: dit betekent dus ook dat de overheid maatregelen moet nemen om de woningmarkt open te breken. En dat de overheid studenten niet dwingt om een gigantische schuld (sociaal leenstelsel = al snel een halve hypotheek) op te bouwen, waar je een groot deel van je leven onder gebukt gaat. En dat er iets aan werkgelegenheid moet worden gedaan, niet in de laatste plaats voor hoger opgeleiden. Dit is allemaal gericht op het wegnemen van barrières, die mensen op dit moment verhinderen om zélf iets van hun leven te maken.

Solidariteit, het woord is helder genoeg. Voor een groot deel is dit een christelijke plicht voor mensen onder elkaar, en voor maatschappelijke organisaties jegens elkaar en jegens de burger. Het grootste gebrek aan solidariteit zie je mijns inziens momenteel bij de PVV, die vooral op zoek lijkt naar zondebokken. In plaats van oog te hebben voor de naaste (een van de twee grote geboden die God ons meegeeft), schuift hij onze problemen af op hen. Criminaliteit los je dan ineens op door "Marokkanen" (lees: Nederlanders) het land uit te zetten. De crisis van de mede door onszelf opgezette en tot bloei gebrachte vrije markteconomie los je dan op door Griekenland, Spanje en Italië uit de EU te gooien. Ons begrotingstekort los je op door ontwikkelingssamenwerking af te schaffen. Ik denk dat solidariteit voor een groot deel een plicht is voor mensen zelf. Als het om de overheid gaat, zie ik een plicht op internationaal gebied. Internationale solidariteit, niet in de laatste plaats door de vorming van de EU, heeft vrede en stabiliteit gebracht.

Enfin... ik moet weer wat nuttigs gaan doen met mijn leven. Toch fijn dat ik af en toe hier nog kan orakelen. Nu mogen de lieve Ichthiaantjes naar hartelust gaten in mijn betoog schieten. Voorwaar geen moeilijke opdracht. ;)

Ichthiaan van 2000 tot 2006. Oud-hoofdredacteur van de Claridad.

Avatar
Alja
Tjoardster

CU stemmen voor een christelijk geluid in de kamer vind ik intussen eigenlijk allang geen optie meer, helaas. Daar rommelt naar mijn idee teveel, teveel compromis bij lokale bestuurders en dergelijke.

Politiek is één en al compromis toch? Wie doet nog wel wat 'ie beloofd heeft?

><>

Avatar
Mr. E

De SGP. Die beloven al sinds 1918 getuigenispolitiek en dat is al 94 jaar ook precies wat ze doen. ;)

Ichthiaan van 2000 tot 2006. Oud-hoofdredacteur van de Claridad.

Avatar
Tjoardster
Alja

CU stemmen voor een christelijk geluid in de kamer vind ik intussen eigenlijk allang geen optie meer, helaas. Daar rommelt naar mijn idee teveel, teveel compromis bij lokale bestuurders en dergelijke.

Politiek is één en al compromis toch? Wie doet nog wel wat 'ie beloofd heeft?

Zulk werk als dit vind ik niet tof: http://www.nieuws.nl/712760

Wat verder wel een interessante vraag is is wat je zou stemmen als er geen christelijke partijen zouden zijn. Vroegah was ik nogal links georiënteerd, maar heb intussen wel geleerd dat het concept "markt" gewoon speelt op vlakken. Bedrijven gaan gewoon lekker ergens anders heen als je de belastingdruk opvoert, dus daar help je de werkgelegenheid geen klap mee, om eens wat te noemen. Bedrijven belasten is echter wel iets dat lekker ronkt bij linkse kiezers, maar ik denk dat je juist bedrijven in Nederland moet willen houden en ook de arbeidsmobiliteit niet moet hinderen (geen forenzentaks, alsof je tegenwoordig nog kunt verhuizen).

Ik denk wel dat de HRA eraf moet omdat die marktverstorend en prijsopdrijvend werkt (net als allerhande startersregelingen). Met een modaal inkomen kun je nu namelijk helemaal geen huis betalen waar ook nog een paar kindjes in passen (of je moet in Oude Pekela of Heerlen gaan wonen of beide gaan werken en je kinderen door de opvang laten opvoeden). Wat dit punt betreft kan ik bijvoorbeeld de VVD niet echt een eerlijke reële partij noemen die, zoals ze zichzelf zien, goed op de centen let.

Dat goed op de centen letten vind ik namelijk belangrijk omdat je je solidariteit moeilijk kunt vormgeven als je geen geld maar wel oplopende schulden hebt. Ook vind ik het belangrijk dat werken beloond wordt en niet bestraft. Je betaalt je in Nederland namelijk echt blauw en paars aan belasting voor van alles en nog wat. Dat merk je echter pas zodra je een inkomen hebt en niet meer in aanmerking komt voor gesubsidieerde woningbouw.

Overigens kan ik wel goed meekomen met het verhaal van meneer E., maar: waar vallen de onvermijdelijke financiële klappen? Wordt oma nog gewassen als studenten niet gekort worden? Hebben we nog iemand die een geweer kan vasthouden als we in een conflictsituatie komen? Kan ik straks beter whisky dan 95 ongelood in de tank gooien? Ik zeg niet dat de CU of jij dat voorstaat, maar aan de linker, zich als solidair profilerende, zijde zijn het uitmelken van de automobilist en het de facto afschaffen van defensie populaire hobby's Wink .

Avatar
Mr. E

De CU is een van de spaarzame partijen die juist wil investeren in defensie. Overigens vind ik dat een lastige: of je nu een klein en machteloos leger hebt, of een héél klein en machteloos leger... voor mij is dit geen belangrijk punt, ik vind die voorstellen om er toch op te bezuinigen best te verteren.

De CU wil verder investeren in OV en duurzaamheid ja, maar niet door de automobilist te pesten. Whiskey moet je NOOIT in een auto gooien, maar altijd in je eigen slokdarm. Bij Euro 95 ongelood is het weer precies andersom. ;)

Op mijn voorstel is in het verkiezingsprogramma opgenomen om vooral ook te investeren in ouderenzorg. Maar hier verwachten we wel wat "normalisering": mensen kijken wel erg makkelijk naar de overheid en naar instellingen, "zorgen jullie maar voor oma". Het kan helemaal geen kwaad, als een deel van die zorg weer bij de maatschappij komt te liggen ipv dat men passief naar de overheid kijkt en vooral klaagt als het fout gaat. Neemt niet weg dat mensen tegenwoordig steeds ouder worden, en er dus steeds meer mensen gespecialiseerde zorg nodig hebben. Je schuur ombouwen tot een huis voor je ouders is een mooi ideaal - maar mensen die ziek zijn (bv dement worden) hebben zorg nodig van bekwame artsen.

En waar betalen we dit allemaal van... ik kan een heel riedeltje noemen natuurlijk, of verwijzen naar het CPB dat bepaald heeft dat ons verkiezingsprogramma financieel prima klopt en heel evenwichtig is. Maar volgens mij ziet iedereen al veel te veel van dat soort gebekvecht op tv de laatste tijd. ;)

Ichthiaan van 2000 tot 2006. Oud-hoofdredacteur van de Claridad.

Avatar
Mr. E

O en wat de HRA betreft: het is te simpel om alles daarop te schuiven. Het HRA-systeem bestaal al een eeuw, maar pas de laatste jaren komt de woningmarkt in de problemen. De financiële crisis speelt mee: banken geven minder snel een lening. De gezamenlijke hypotheekschuld van de Nederlanders is enorm, de grootste ter wereld, en dat maakt dat de markt instabiel is, iets waar ook internationaal met groeiende zorgen naar gekeken wordt. We moeten dus weer gaan aflossen. En natuurlijk speelt de arbeidsmarkt mee, die stagneert, met een groei van tijdelijke contracten, die (zo weet ik uit ervaring) niet echt bevorderlijk zijn om een bank te overtuigen je een hypotheek te geven. De sleutel ligt bij de starters op de koopmarkt. Als je daar weer beweging in krijgt, gaat ook de doorstroom in de huursector weer beter.

Enfin... alle partijen richten zich op deze combi: financiële sector - woningmarkt - arbeidsmarkt. Inperken van de HRA is een van de stappen. De ChristenUnie volgt voor een deel het model van Denemarken, waarbij de HRA niet is afgeschaft maar is ingeperkt in hele geleidelijke stappen. Dat gecompenseerd door afschaffing van de overdrachtsbelasting, lagere inkomstenbelasting, betere mogelijkheden voor ouders/ grootouders om belastingvrij te schenken zodat (klein)kinderen een huis kunnen kopen. In Denemarken was het niet pijnloos, maar wel onder al te grote drama's, en na een paar jaar daalde de rente en kwam de markt in beweging. HRA is bedoeld voor het bevorderen van woningbezit - dus bovenal gericht op starters en de minder dure huizen. Juist voor die sector willen we daarom de HRA handhaven.

Ichthiaan van 2000 tot 2006. Oud-hoofdredacteur van de Claridad.

Avatar
Tjoardster

Maar: als je meer kunt lenen gaan mensen meer bieden op een huis. Het werkt dus prijsopdrijvend. Dat geld komt daarna vooral bij banken terecht en daar heeft de economie verder niet bijster veel aan. Goedkoper wonen zou juist goed zijn voor consumentenbestedingen.

Ik vind het overigens wel een erg goed idee om het bedrag aan HRA om te zetten in een belastingverlaging voor iedereen (even los ervan of je het gefaseerd doet of niet) omdat je daarmee zorgt dat huurders niet belasting zitten op te hoesten voor het koophuis van de buurman. Als ik het wel heb is het daarnaast zo dat eigenwoningbezit is bevorderd met de gedachte dat de bewoners dan beter voor hun woning zorgen. Ik denk echter dat in een tijd als deze je erg goed moet nadenken hoe ethisch het is mensen te stimuleren een stenen beleggingsobject aan te schaffen. Reken voor de grap eens uit hoeveel je in een gegeven huis aan extra woonlasten kwijt bent door waardedaling.

Nu over de forenzentaks: klopt het dat de CU daar alleen tegen is wanneer kilometers per OV worden afgelegd? Vele van mijn collega's gaan daar niet blij van worden: als je meerdere afspraken op een dag hebt en je tijd kostbaar is is het OV gewoon geen optie. Zodra je niet aan beide kanten een intercitystation hebt is het sowieso al te traag en in de auto kun je in elk geval gegarandeerd zitten. Als ik naar een klant in Venlo moet kost de trein me meer dan 4 uur terwijl je met een beetje doorkarren je het in de auto met 2.5 uur redt. Dan weet ik het echt wel...

Oh, een trajectkaart voor studenten ter vervanging van de studenten-OV-kaart lijkt me trouwens wel weer een mooie maatregel Wink .

Avatar
Mr. E

Trajectkaart van je woonhuis naar je faculteit: prima plan. Veel beter dan dat je nu via een week- of weekendkaart de bezoekjes van studenten aan hun ouders sponsort. Mijn trajectkaart was dan trouwens een hele goedkope geweest: van Vinkhuizen naar het Harmoniecomplex. ;)

Hoe het met de forenzentaks zit weet ik eerlijk gezegd niet. Ik snap je punt. Mijn vrouw werkt bv in een verpleeghuis met diverse locaties, dan is ov inderdaad geen optie.

Ichthiaan van 2000 tot 2006. Oud-hoofdredacteur van de Claridad.

Avatar
Tjoardster

Mensen die voor hun werk in 3 jaar een leaseauto oprijden pak je hiermee enorm. Mensen die niet kunnen verhuizen en noodgedwongen ver bij huis weg aan het werk gaan pak je er ook enorm mee.

Avatar
Mr. E

Ik kan me voorstellen dat je niet op korte termijn kunt verhuizen. En ik kan me ook voorstellen dat je mensen die een baan hebben waarbij je een lease-auto hebt (dat zijn meestal geen magazijnmedewerkers), wel met iets hogere lasten kunt opzadelen. Overigens: hier ligt m.i. ook een plicht voor werkgevers. Je kunt dit niet volledig afwentelen op werknemers, als je die als werkgever verplicht veel te rijden.

Ichthiaan van 2000 tot 2006. Oud-hoofdredacteur van de Claridad.

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: