Forum

Stelling euthanasie

Avatar
Janine Stam

Hoi allemaal, 

Naar aanleiding van het claridadartikel over euthanasie willen we als geloof en wetenschapscommissie jullie de kans geven om over dit onderwerp verder te discussieren. Vandaar de volgende stelling:

"Het is niet aan de mens om een leven te verkorten door middel van euthanasie".

 

Avatar
HenkAap

Om eerlijk te zijn struikelde ik al over de ondertitel van het Claridadartikeltje. "Hoe men als christen euthanasie moet zien." Hoezo, moet zien? Moet een christen er zo over denken? Ik hoop het toch niet...

Ik denk dat het mogelijk maken van euthanasie in Nederland een goede ontwikkeling is geweest en dat door de strenge regelgevig genoeg handvatten gegeven zijn om misbruik o.i.d. te voorkomen. Persoonlijk vind ik niet alle argumenten in het artikeltje tegen euthanasie niet zo sterk. Ik soms ze even op:

1. "Euthanasie kan ook gerechtvaardigd worden door het te zien als een morele eis om goed te doen aan anderen. (...) Als mensen bijvoorbeeld zichtbaar ondraaglijk lijden en er geen uitzicht is op genezing, kan euthanasie gezien worden als een laatste middel om mensen te verlossen van deze situatie. Hierbij hangt het natuurlijk wel af van de definitie die men hierbij heeft van uitzichtloos lijden. Als men bijvoorbeeld gelooft dat er na de dood totaal niets meer is, dan zou ook gesteld kunnen worden dat uiteindelijk dit hele aarde leven uitzichtloos is."

Het is mijns inziens een misvatting om te denken dat alle mensen die niet gelovigen het leven als uitzichtloos beschouwen of zouden moeten beschouwen. Wanneer een gelovige dat doet kijkt hij teveel door zijn eigen religieuze kadertje en is het logisch dat hij die andere visie als uitzichtloos beziet. Ik zou zeggen: de term uitzichtloos lijden zegt alleen iets over het aardse leven en mensen die hier uitzichtloos lijden mogen zelf beslissen wanneer zij dat precies uitzichtloos vinden, indien dat wel in alle redelijkheid is, om zo de buitengewone ongemakken van de (laatste) levensfase(n) over te slaan.

2. "Gij zult niet moorden/doodslaan."

Euthanasie valt juridisch gezien niet onder moorden of doodslag. Tevens denk ik niet dat we dit Bijbelse gebod kunnen gebruiken om euthanasie af te keuren. De tien geboden (welke trouwens?) golden alleen onder specifieke omstandigheden. Men mocht daarna nog wel allerlei volkeren uitroeien, ook toen het koninkrijk al gevestigd was. Ten derde gaat het bij moord en doodslag over een al dan niet geplande daad van de uitvoerder waarbij wordt verondersteld dat de persoon die de handeling ondergaat niet dood zou hebben gewild. Die veronderstelling is zeer belangrijk om voor waar aan te nemen, tenzij goede redenen bestaan om daarvan af te wijken: bijvoorbeeld bij een vrijwillige euthanasieverklaring. Hoe kan er dan nog sprake zijn van moord of doodslag?

Een argument dat ik ook vaak hoor is het volgende:

Ik heb grote moeite met euthanasie omdat God ons geboorte- en stervensuur bepaalt.

Dan vraag ik me altijd af: waarom mag men wel levens verlengen (en dus God in de weg zitten met Zijn stervensuurbepaling) maar niet verkorten?

Ik zou wel verder willen ingaan op de andere argumenten maar het is nu weer studeertijd. Later meer. Nu mogen jullie eerst reageren. ;)

 

Toen ging Gilgamesj zitten en hij weende; de tranen liepen over zijn wangen. "O veerman Urshanabi, is het hiervoor dat mijn handen gezwoegd hebben? Is het hiervoor dat ik het bloed uit mijn hart gewrongen heb? Ik heb niets voor mezelf bewerkstelligd. Niet ik, maar slechts de leeuw des gronds heeft vreugde bekomen." - Tablet XI van het Gilgamesj-epos

Avatar
Jaap van der Vis

Dan zal ik dat ook maar doen.

Ten eerste ben ik het met je eens dat de ondertitel ietwat onhandig geformuleerd is, maar tegelijkertijd erger ik me ook nogal aan de knee-jerk reactie van veel mensen: "Moeten? Ik moet niks!" Naar mijn idee was de bedoeling van het artikel vooral om verschillende meningen/kanten van de kwestie euthanasie te verwoorden. Dat deze titel onhandig is kan ik dan niet ontkennen, maar het daagt je in ieder geval uit. 

Ik ben het met je eens dat er met het huidige regelsysteem rond euthanasie gesproken kan worden over een goede ontwikkeling omtrend euthanasie. Daarbij komt echter wel kijken dat ik vind dat de regelgeving streng nagevolgd dient te worden, maar ik verwacht (gezien het onderwerp) niet dat dit de eerstvolgende tijd ooit erg zal verslechteren.

Ik denk dat het moeilijk is om voor anderen te beslissen of zij wel of niet dood zouden moeten, zeker wanneer je dit doet vanuit je eigen denkwereld. Hierbij gaat het nog niet eens zozeer over of dit een christelijke denkwereld is of niet. Om als voorbeeld maar even bij de euthanasie te blijven: Ik ben zelf tegen euthanasie, maar dan heb ik het over euthanasie voor mezelf. Ik denk dat we het leven gekregen hebben van God en dat we het niet zomaar mogen beeindigen. Tegelijkertijd kunnen we zijn cadeau wel verzorgen en onderhouden. Verder ben ik bang voor de dood, al hoop ik dat ooit niet te zijn.

Dit is echter wat IK denk over MEZELF. Het is een redenatie vanuit MIJN denkwereld, MIJN situatie, die voor anderen helemaal niet op hoeft te gaan. Dit is dan ook de reden dat ik in kan stemmen met het huidige systeem, al moet er blijven worden gecontroleerd (is dat een zin?). 

Om nog op je puntent terug te komen:

1. Hm, zo had ik het artikel(tje, sorry HenkAap maar dat vind ik erg lullig) niet gelezen, maar ik lees het natuurlijk ook vanuit een religieus kader. Ik ben wel nieuwsgierig waar je op doelt met 'indien dat wel in alle redelijkheid is'. Ik neem aan dat je focust op of anderen het redelijk vinden voor iemand om het leven uitzichtloos te vinden? Ik vind dit eigenlijk het moeilijkste punt van de regelgeving van tegenwoordig. Aan de ene kant kun je stellen dat enkel de persoon zelf kan stellen of zijn of haar leven uitzichtsloos is, maar aan de andere kant zijn we het hier als maatschappij eigenlijk niet mee eens, dus worden de redenen van deze mensen beoordeeld. Hierbij beslissen dus anderen of hun leven inderdaad uitzichloos zijn. Ik ben blij dat het zo gebeurt, maar ik vind de gedachtengang nogal apart, aangezien ze het dus uiteindelijk niet helemaal zelf kunnen beslissen.

2. Eens. Onder jouw definite kun je gevallen doden tijdens oorlogen echter ook plaatsen. Is dat ook je bedoeling?

3. En we zijn weer terug bij een onderdeel van de vrije wil. Ik heb het eerder ook al genoemd, maar ik zie het leven als een cadeau van God dat ik dien te verzorgen en onderhouden. Hierbij hoort dus ook gezondheidzorg. God wist wanneer ik geboren zou worden en weet wanneer ik sterf, ongeacht wat ik daar aan probeer te veranderen. Maar dit is meer een discussie over hoe je God ziet ed.

Ik weet niet of het geheel zinvol is wat ik heb gezegd, maar goed.

It's dangerous to go alone! Take this: ✞

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: