Forum

Stelling Openbaring (week 19)

Avatar
Erwin Lenting

Voor deze week staat Openbaring 13 en 14 op het leesrooster. Wat valt je op aan deze hoofdstukken? Wat begrijp je niet helemaal? Waar wil je graag de visie van andere Ichthianen over horen? Zet je vragen en opmerkingen hieronder en help elkaar verder! Je kunt ook in discussie over de stelling van deze week:


Als single ben je meer beschikbaar voor God dan wanneer je een relatie hebt.

Avatar
Nick Martinus

Openbaring 13 en 14 zijn naar mijn inziens zo 'gruwelijk' in een bepaald opzicht omdat zij een tweedeling lijken te suggereren tussen 'ongelovigen' en 'gelovigen', dat ik dit niet ga delen op een forum. Wat het lot van de ongelovige is, wie niet in het Boek des Levens staat opgeschreven etc, is een vraag die mij behoorlijk bezig heeft gehouden de laatste weken. Ik merk dat er niet heel veel christenen zijn die hier een eenduidig antwoord op lijken te kunnen geven.

Over de stelling: ''Als single ben je meer beschikbaar voor God dan wanneer je een relatie hebt'':

Deze stelling is eigenlijk een beetje raar, omdat het suggereert dat iemand die niet gebonden is aan een relatie meer beschikbaar is voor God dan iemand die wel een relatie heeft. 'En wat wordt er eigenlijk bedoeld met ''een relatie''? En wanneer ben je 'beschikbaar' voor God?

De bekendste 'vrijgezel' is Jezus zelf. Hij was niet getrouwd en zodoende 'niet gebonden aan een vrouw'. Wat betreft de relatie waar denk ik op gedoeld wordt, namelijk tussen man en vrouw, is de apostel Paulus niet heel positief over het huwelijk. Dit is echter een eigen mening van Paulus: 'zie 1 Korinthe 7. In 7:25 e.v. richt Paulus zich op maagden (niet getrouwd, niet gebonden): Paulus geeft aan dat hij vindt dat een getrouwde man gefocust is op de 'aardse dingen', namelijk op hoe hij zijn vrouw moet plezieren. Een ongetrouwde man is volledig gefocust op de Heer''. Belangrijk om hier te beseffen is dat Paulus uitdrukkelijk aangeeft hier te spreken vanuit 'eigen autoriteit', niet vanuit de autoriteit van de Heer. Verder geeft Paulus ook aan dat het huwelijk geen 'zonde is'.

Ik denk echter niet, ondanks de gerespecteerde mening van Paulus, dat het huwelijk of een ander soort relatie per definitie in de weg zou staan van je beschikbaarheid voor God. Om bij het het huwelijk te blijven: 'de stelling suggeert toch wel een beetje dat iemand in een huwelijk minder beschikbaar is voor God. Maar het huwelijk kan toch beschouwd worden als een verbondsrelatie tussen jou (1), de ander (2) en God (3)? Dus eigenlijk een driehoeksrelatie!

In een preek van Tim Keller werden twee concepten geintroduceerd, namelijk die van 1) 'consuming relationship' (consumptierelatie) en 2) de 'covenant relationship' (verbondsrelatie). Hij zei dat het zeer belangrijk is dat Christus 'de spouse of your soul' moet zijn: 'Jezus als de echtgenoot van je ziel'. Je bent namelijk alleen in staat om je echtgenoot/echtgenote goed lief te hebben als je Jezus (God) meer liefhebt. Leven vanuit de bron van liefde. Zou je Jezus minder liefhebben dan je 'vrouw/man' dan ga je inderdaad misschien steeds meer leven vanuit de behoeften en verlangens van de ander, en consumeer je van elkaar. Uiteindelijk ben je elkaar aan het leegzuigen. Dit is de 'consumptierelatie' en dan zou Paulus inderdaad gelijk krijgen dat we minder gefocust, minder beschikbaar zijn voor God. Echter, het huwelijk zoals in de Bijbel wordt bedoeld, is denk te beschouwen als ware je een verbond sluit, een huwelijksverbond, tussen jou (1), je levenspartner (2) en God (3) (God boven, in verbinding met de echtgenoten op aarde). In dit huwelijksverbond gelden bepaalde voorschriften/verordeningen/regels. En je leeft als man en vrouw beiden vanuit de Kracht van de Heilige Geest en om elkaar op te bouwen in de Aanwezigheid van God. De seks binnen het huwelijk kan men beschouwen als een goddellijke ceremoniele aangelegenheid van schoonheid, liefde en krachtige kwetsbaarheid zoals God het heeft bedoeld. Als God dit verbond aangaat, is Hij trouw aan dat verbond. Waarom zou een (verbonds)relatie dan minder beschikbaarheid suggereren? Als beiden, man en vrouw, het essentiele gezichtspunt delen om volledig gericht te zijn op God ('God-centered'), en al hun doen en laten in het huwelijk beschouwen tot 'glorie van God', dan zal deze relatie juist ook een geestelijke groei voor beiden kunnen inhouden. God zegent het huwelijk toch ook? God zegent relaties toch ook'? En er schuilt toch een enorme kracht in de zegeningen van God?

Wanneer man en vrouw in het huwelijk God (3) echter niet centraal stellen in de driehoeksrelatie, maar elkaar hoger achten, dan kan inderdaad het gevaar intreden zoals Paulus omschrijft. Je kunt zelfs overspel plegen in het huwelijk, en dat is geestelijk overspel. Dan is er als gevolg minder beschikbaarheid voor God. Maar deze verminderde beschikbaarheid ontstaat doordat de man en vrouw eigenlijk niet trouw zijn aan het huwelijksverbond, namelijk niet trouw zijn aan God. Wanneer men echter God altijd centraal stellen in de relatie, dan kunnen ze gezamenlijk in de Heer blijven werken en een vruchtbaar leven hebben.

Conclusie: 'het gaat er eigenlijk om dat je volledig op 'God gericht' bent en beschikbaar blijft'. De invulling van de relatie is van cruciaal belang om die 'beschikbaarheid' te waarborgen en altijd op de hemelse dingen gericht te zijn, niet op de aardse dingen. (''Misschien is dit allemaal heel vaag, ik ben moe'':P).

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: