Forum

Stelling wetenschap

Avatar
David Hoksbergen

Online debating 101 :^)

Ik wil eigenlijk ook wel zo'n fancy onderschrift.

Avatar
HenkAap

Toen ging Gilgamesj zitten en hij weende; de tranen liepen over zijn wangen. "O veerman Urshanabi, is het hiervoor dat mijn handen gezwoegd hebben? Is het hiervoor dat ik het bloed uit mijn hart gewrongen heb? Ik heb niets voor mezelf bewerkstelligd. Niet ik, maar slechts de leeuw des gronds heeft vreugde bekomen." - Tablet XI van het Gilgamesj-epos

Avatar
David Hoksbergen

Ik heb niet per se iemand in mijn bed liggen die dat soort dingen tegen mij zegt, maar verder klopt het redelijk.

Ik wil eigenlijk ook wel zo'n fancy onderschrift.

Avatar
verwijderd (wolk9)
HenkAap

Dus je hebt niets zinnigs en inhoudelijks te melden dan behalve dat je de mensen die het oneens met jou zijn op één lijn stelt met Satan? En dat je dus je reacties verwijdert?

De axioma’s (onbewezen stellingen) van de wetenschap zijn de steunpilaren van die wetenschap. Zonder die axioma’s is de wetenschap niets. Die wetenschap wordt door de Bijbel als ”dwaasheid” aangemerkt (vergelijk 1 Korinthe 1 : 18-21).

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
Ian Hartman

1 Korintiërs 4:3-5
3 Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. 5 Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

@ wolk9: laat het oordelen maar aan God over. Wie bent u(bijbels gezien) überhaupt om te mogen oordelen?

Spreuken 15:1
1
 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,
maar een krenkend woord wekt de toorn op.

@ wolk9: wat wilt u bereiken met al deze stevige uitspraken? Naar mijn inzicht hebt u door gebrek aan tactische verwoording en een bijzondere misplaatste intepretatie van de bijbel een aantal mensen in het harnas gejaagd en kunt u maar beter vertrekken van dit forum. 

1 Johannes 4:16b
16b God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Avatar
verwijderd (wolk9)

1Co_6:3  Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? 

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
Ian Hartman

Ik citeer vers 5 Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken.

Vrij duidelijk, er staat niet dat er niet geoordeeld mag worden maar oordeel niet vóór de tijd, dat de Here komt.

1 Johannes 4:16b
16b God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Breng de dingen wel vriendelijk en al helemaal op een christelijk forum

Avatar
verwijderd (wolk9)

Breng de dingen wel vriendelijk en al helemaal op een christelijk forum

 

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Helaas denken veel christenen dat christendom een wijze van leven is, namelijk een religie. Als er al een Bijbelse religie of godsdienst bestaat, is het die van de Mozaïsche wet. Een afgeleide daarvan tot in onze dagen blijkt het judaïsme te zijn; de Joodse godsdienst. Die bestaat voor 100% uit wet. Maar christendom naar Bijbelse maatstaven is juist geen godsdienst of religie. Integendeel: christenen zijn juist degenen die verlost zijn van elke vorm van religie of godsdienst. Dat is wat de Bijbel ons leert.

We dienen wel God, maar daardoor zijn we niet godsdienstig of religieus in de taalkundige betekenis van de term, zoals we die vinden in alle woordenboeken. Wij worden namelijk niet behouden op grond van werken en dus ook niet op grond van ons praktische leven. Wij worden verlost, danwel gerechtvaardigd, danwel wedergeboren, op grond van geloof. In de praktijk betekent dat: geloof in - en dus vertrouwen op - het werk van iemand anders.

 

Ik heb net een nieuw artikeltje geplaatst: wedergeboorte - de weg er naar toe.

Lees het is!! 

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
HenkAap
wolk9

Helaas denken veel christenen dat christendom een wijze van leven is, namelijk een religie.

Ik heb je al beargumenteerd dat dit standpunt onhoudbaar is. Daar kon je alleen op reageren met "Satan is talking..." Heb je er niets meer over te zeggen? En ga je nog onthullen wie het ZWIJN is?

 

Toen ging Gilgamesj zitten en hij weende; de tranen liepen over zijn wangen. "O veerman Urshanabi, is het hiervoor dat mijn handen gezwoegd hebben? Is het hiervoor dat ik het bloed uit mijn hart gewrongen heb? Ik heb niets voor mezelf bewerkstelligd. Niet ik, maar slechts de leeuw des gronds heeft vreugde bekomen." - Tablet XI van het Gilgamesj-epos

Avatar
verwijderd (wolk9)

Je bent NIET te verontschuldigen!!

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
HenkAap
wolk9

Je bent NIET te verontschuldigen!!

Wat bedoelt u daarmee? Wees eens expliciet, want nu blijven uw opmerkingen dubieus.

Toen ging Gilgamesj zitten en hij weende; de tranen liepen over zijn wangen. "O veerman Urshanabi, is het hiervoor dat mijn handen gezwoegd hebben? Is het hiervoor dat ik het bloed uit mijn hart gewrongen heb? Ik heb niets voor mezelf bewerkstelligd. Niet ik, maar slechts de leeuw des gronds heeft vreugde bekomen." - Tablet XI van het Gilgamesj-epos

Avatar
Top sr.

Omdat dit topic wel aardig lekker ging ga ik hem even proberen terug te sturen.

Ten eerste vind ik de vraagstelling denigrerend voor zowel wetenschap als geloof. De constructie "X is ook maar een..." is naar mijn mening bijna nooit positief voor X. Daarnaast is "maar een Y" naar mijn mening doorgaans niet positief voor Y. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar de stelling "wetenschap is een geloof".

Nu weet ik niet welke definitie voor "wetenschap" en "geloof" in de vraagstelling wordt gehanteerd. Ik kan natuurlijk voor elke definitie die ik ken een antwoord gaan construeren (maar dan bestaat de kans dat ik de daadwerkelijk gehanteerde definitie mis) of gissen naar de definitie die gehanteerd wordt, maar liever vraag ik de vraagsteller gewoon om een bruikbare definitie.

Ik vermoed dat met "geloof" ongeveer het volgende bedoeld wordt, maar ik kan ook ongelijk hebben:

"Het vertrouwen in de waarheid van iets", mogelijk aangevuld met ", zonder volledige zekerheid"

En dat met "wetenschap" ongeveer dit bedoeld wordt, maar, nogmaals, ik kan ook ongelijk hebben:

"Alle (bevindingen van de) 'wetenschappen' zoals die aan universiteiten en dergelijke instituten bedreven worden, zoals wiskunde, informatica, filosofie, natuurkunde, biologie, theologie, psychologie, et cetera"

 

Daarom vraag ik de vraagsteller om opheldering. Welke definitie van "wetenschap" en "geloof" hanteren jullie in de stelling en waarom wordt er in de stelling gebruik gemaakt van de woorden "ook maar"?

 

 

EDIT:

Goed, bij gebrek aan antwoord ga ik bovenstaande aannames gebruiken. Gevaarlijk, dus dingen kunnen  niet kloppen.

Als logische formule krijg je volgens mij ∀x(wetenschap(x) ⊃ vertrouwen_in_waarheid(x))

Echter, wetenschap(wiskunde) . Ook ¬vertrouwen_in_waarheid(wiskunde). Dit oogt raar maar komt doordat wiskunde een bedacht systeem is waarbinnen je werkt. Je neemt niet aan dat het waar is, je gebruikt het gewoon domweg. Pas als je het toepast in de wereld komt er vertrouwen en waarheid aan te pas, maar dan is het niet meer echte wiskunde maar natuurkunde/informatica/techniek/etc. Dus we hebben naar mijn mening een tegenvoorbeeld.

tl;dr. Naar mijn mening klopt de stelling niet, omdat (echte, loutere) wiskunde een tegenvoorbeeld is.

Bron: Prof. Dr. J. Top, hoogleraar getaltheorie en algebraïsche meetkunde aan de RUG, voorzitter examencommissie Wiskunde, meermalig docent van het jaar van FWN en Wiskunde alsmede ouderling van de Hervormde Kerk te Noordhorn.

Ceterum censeo incubonem delendum esse.

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: