Forum

Veertigdagentijd

Avatar
Myr

Komende woensdag begint de veertigdagentijd. Wie gaat hier bewust iets mee doen? Ga je ergens van vasten? Of juist ergens meer tijd aan besteden ? Met welk doel? Vertel!

 

En laat de vrede van God heersen in uw harten,
waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar

(Kolossenzen 3:15)

Avatar
verwijderd (wolk9)

Weggehaald!

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
@ Los

Er zijn veel verschillende redenen om te vasten mogelijk, o.a. de volgende. Er zijn vast :) nog meer en misschien ook nog wel betere redenen. Je zou kunnen vasten om extra tijd te hebben die je kunt besteden aan bijv. bidden of stille tijd. Je zou kunnen vasten om telkens weer stilgezet te worden bij je afhankelijkheid van God. Je zou kunnen vasten om je meer bewust te worden van dat je ook zonder datgene kan waar je van vast. Je zou kunnen vasten om los te komen van ingesleten verkeerde gewoontes. Je zou kunnen vasten om geld te besparen. Voor sommigen is het belangrijk dat in de Bijbel voorbeelden staan van mensen die vasten en bidden. Maar wat bedoel je precies, wolk9? Dat het niet verplicht is om te vasten?

Een Aap is goed in alles wat hij denkt en alles wat hij doet.

Avatar
verwijderd (wolk9)
@ Los

Weggehaald!

 

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
Karel van der Leest

Ik vast van Facebook, om daardoor mijn focus meer te leggen op de contacten die ik in het echte leven heb, en ook om meer over God te kunnen vertellen aan mensen die niet geloven, daar bid ik dan ook voor.
Na de 40 dagen ga ik waarschijnlijk door met geen facebook, en verwijder ik het.

Het heeft een praktische en geestelijke reden dus.
(het slokt namelijk ook veel tijd op)
Maar ik vast dus eigenlijk niet eens van iets goeds, maar van iets ''slechts''

Ook doe ik aan zonder alcohol voor 40 dagen, heeft niet zozeer een geestelijke reden denk ik,
Was vooral na aanleiding wat je op de ALV vertelde dat het goed is dat je zonder alcohol ook gewoon een leuke avond kan hebben.

wolk9,
Ik vindt jou opvattingen behoorlijk ver gaan, dus ik zal daar ook even op reageren:

Als eerste een vraag:
kan vasten verrijkend werken voor je geloofsleven? of denk je dat het alleen maar wetticisme bij je zou oproepen?

Ik snap echt niet hoe je het werk van Jezus kan loochenen door te vasten, dat moet je maar is uitleggen.
(Volgens mij interpreteer je Galaten wat verkeerd hierbij)
En in welke mate zou vasten je moeten reinigen op wat voor een manier dan ook?

Niemand zegt toch dat je ''moet'' vasten? Als iemand geen vlees wilt eten, dan doet die dat voor God, als jij niet wilt vasten, dan doe je dat ook voor God, wie ben jij dan om te oordelen om te zeggen dat wij Jezus werk ontkennen?! dat vindt ik nogal een kort door de bocht genomen door conclusie en zou ik als ik jou was erg mee oppassen.

Ik denk dat het een mooie gewoonte is om te laten zien dat je ook zonder allerlei dingen kan in het leven,
en daarbij doelbewust de focus legt naar God. En als mensen daar daadwerkelijker afhankelijker van worden naar God toe, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.

Faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances - C.S Lewis

Avatar
verwijderd (wolk9)

Weggehaald!

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
Karel van der Leest

Traditie die wel geboren is uit mensen die God volgden, en God ziet vasten heel anders dan wat jij noemt.
In Gods ogen is vasten niet alleen het laten van bepaalde dingen waar je normaal gesproken plezier in vindt, maar ook het doen van Gods wil, namelijk zoals het in Jesaja 58 staat, (is het niet je brood delen. enz)
Ik heb af en toe die momenten dat ik daar bewust op let, en Gods wil wil doen (en nee dat zal ik inderdaad ook nooit perfect doen, maar net zoals paulus strek ik mij uit, en vraag ik om Gods hulp elke dag, en dat is niet anders als ik nu ga vasten van facebook en alcohol, dat doe ik sowieso al).

Bidden en vasten is iets wat Jezus zelf heeft genoemd in het nieuwe testament, dus het is niet een door menselijke bedachte traditie ;)

Ik wil vasten om de genade in mij meer tot zijn recht te doen laten komen. Dat kan namelijk makkelijk in een sleur komen als je van alles blijft doen zoals je dat normaal doet.
Ik zie vasten niet als een grote lijdensweg, en als dat zo is, dan is het mijn vlees die de geest wil uitdoven ;)

Je punt is compleet irrelevant, want ik vast niet om de genade te verdienen.

Faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances - C.S Lewis

Avatar
verwijderd (wolk9)

Weggehaald!

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
@ Los

Ik denk dat Karel het gelukkig wel begrepen heeft. Ik denk dat wij drieën het er over eens zijn dat we niks 'moeten' omdat God ons bevrijd heeft en voor ons zorgt. We leven uit genade. Dat neemt niet weg dat we keuzes maken in ons leven over hoe we ons leven inrichten. Daarbij kan een bepaalde levensstijl of tijdsindeling wenselijker zijn dan een andere. Ik zie een keuze voor een tijdje vasten niet als het opleggen van een wet aan jezelf, ook al heeft de keuze consequenties. (Ik zou het ook geen wet noemen als ik kies om een rondje te wandelen en daarmee in zekere zin mezelf verplicht om gedurende bijv. een half uur mijn benen te bewegen.) Wolk9, wel mooi dat je zo opkomt voor Gods bevrijdende genade. Er zijn veel mensen die dat missen.

Een Aap is goed in alles wat hij denkt en alles wat hij doet.

Avatar
HenkAap

Ik vast niet omdat ik daar de behoefte niet toe voel, maar als anderen wel willen vasten omdat zij dat nuttig en prettig vinden en om een specifiek doel na te streven, zoals Karel schrijft, dan is dat toch prima? Wanneer iemand een bepaald doel stelt en meent dat bepaalde handelingen of juist de onthouding van die handelingen hem of haar helpt in het bereiken van dat doel, dan is daar mijns inziens niets mis mee.

Waar het op neer komt is dat je in principe een traditie navolgt.

Het lijkt mij totaal irrelevant of iemand een traditie navolgt of niet. Tevens is het mijns inziens ook irrelevant of die traditie 'bedacht' of 'verzonnen is door mensen of dat je meent dat zij van God is. Het is gezond om niet te zwaar voor je leeftijd en lengte te zijn, dus heb ik de gewoonte om driemaal per week te sporten. In feite heb ik voor mijzelf een traditie gevormd - een menselijke traditie nog wel. Maar maakt dat iets uit?

Het is een overtrokken protestantse reactie om te beweren dat tradities, of het navolgen daarvan, fout zijn. Ik laat even in het midden of de tradities in de RKK des mensen of des Heeren is, maar sommige/vele tradities vind ik fijne en prettige toevoegingen voor mijn (geloofs)leven. Wat zou het uitmaken of die tradities bedacht of verzonnen zijn door mensen of gegeven door God? Verder is het onzin en absurd om te denken dat je zelf geen tradities hebt en navolgt. Iedere zichzelf respecterende protestant(e) moet erkennen dat hij (of zij) óók tradities heeft.

Kortom, de mensen die willen vasten moeten vooral gaan vasten - hoewel vasten medisch gezien helemaal niet zo gezond is als religieuze mensen vaak beweren - en mensen die niet willen vasten moeten het juist niet gaan doen.

Toen ging Gilgamesj zitten en hij weende; de tranen liepen over zijn wangen. "O veerman Urshanabi, is het hiervoor dat mijn handen gezwoegd hebben? Is het hiervoor dat ik het bloed uit mijn hart gewrongen heb? Ik heb niets voor mezelf bewerkstelligd. Niet ik, maar slechts de leeuw des gronds heeft vreugde bekomen." - Tablet XI van het Gilgamesj-epos

Avatar
verwijderd (wolk9)

Dat was voor het ZWIJN die pertinent niet wedergeboren is

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
Karel van der Leest
wolk9

Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen!

Dan zou ik zeggen: gauw wegwezen hier! - als wij toch allemaal zwijnen zijn.
En ik zie dat je missie ook is mislukt, aangezien je al je reacties verwijderd.
Ik hoop dat je je verbittering jegens ons en of God mag wegvaren, dat wens ik niemand toe namelijk.

Faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances - C.S Lewis

Avatar
verwijderd (wolk9)
Karel van der Leest

Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen!

Dan zou ik zeggen: gauw wegwezen hier! - als wij toch allemaal zwijnen zijn.
En ik zie dat je missie ook is mislukt, aangezien je al je reacties verwijderd.
Ik hoop dat je je verbittering jegens ons en of God mag wegvaren, dat wens ik niemand toe namelijk.

Btw. dat van die zwijnen was niet voor jou bedoeld. maar voor één iemand die pertinent niet wedergeboren is.

Ik kon het niet direct vinden. Dit maakt deel uit van een studie waar ik nog mee bezig ben:

Een nieuw en beter Verbond

Hebr. 8: 6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloften bevestigd is. 

Betere beloften en een betere hoop, want het echte heiligdom is niet alleen hoger, maar ook beter dan de maquette. Wij hebben deel aan de echte dingen, aan de hemelse dingen, niet aan de uiterlijke vormen. 

7 Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. 

In Jer. 31 vanaf vers 31 staat dat de Heer een nieuw verbond zou geven, ter vervanging van het Mozaïsche verbond der wet. Hier, in Hebr. 8, volgt het langste citaat uit het Oude Testament. Paulus vindt het kennelijk nodig en belangrijk het hele gedeelte te citeren. 

8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 

Jeremia moest het volk vertellen dat het slecht af zou lopen. Er volgen een heleboel berispingen, maar het waren tegelijkertijd ook dreigementen. Uit dit vers komt de term ‘Nieuw Verbond’ vandaan. Op andere plaatsen heet het bijvoorbeeld ‘het Verbond des Vredes’, of ‘Mijn Verbond’. 

9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. 

Door deze formulering krijgt het eerdere verbond meteen het stempel ‘oud’. 

10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. 

Mijn wetten = onderwijzingen, leringen. Vraag het maar na aan bijvoorbeeld Archimedes of Newton. God zal dus Zijn onderwijzingen in hun verstand geven enzovoort. Ze worden ingebracht, zodanig dat ze nooit meer vergeten worden. Je zou die oude wetten breken en vervangen door nieuwe. De eerste tafelen waren een uitbeelding van de Joodse religie, waarbij een gouden kalf gemaakt wordt die ze de naam Jehovah geven. Het lijkt allemaal met God te maken te hebben, maar ondertussen is het eigenwillige godsdienst. 

Als je vraagt wat God onder het Nieuwe Verbond doet, dan vind je hier het antwoord. Hij schrijft Zijn wetten in onze harten, of, zoals Hebr.1: 1 het zegt: Hij spreekt tot ons door de Zoon. 

De priesterlijke dienst bestaat uit het bewaren van de woorden Gods. Men bewaart die woorden in de tempel. En als je toentertijd een vraag had over de Bijbel, ging je naar een priester. Die waren over het hele land verspreid. De lippen van de priesters zouden het Woord van God bewaren (Mal. 2: 7). Daarbij is de hogepriester het hoofd van dienst. Christus, onze Hogepriester, leidt ons dus in heel de waarheid. Indien wij dat tenminste willen! 

De Heer zou dus met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Dat is het Nieuwe Verbond. De wetten uit vers 10 zijn geen opgelegde wetten in de zin van een juk, maar ze zouden in de harten geschreven worden bij degenen die onder het Nieuwe Verbond leven. Het veronderstelt een nieuwe natuur. Het resultaat daarvan zal zijn dat de Heer zal zeggen: ‘Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn’. 

11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen. 12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken. 

Dit is het tegenovergestelde van wet. Wij leven onder het Nieuwe Verbond. Hij gedenkt dus onze overtredingen en onze zonden niet. Dat is een blijde Boodschap. Dit zijn uitspraken over deze tegenwoordige tijd. 

13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. 

Dit is het enige commentaar op de voorgaande verzen. Als God spreekt over het Nieuwe Verbond, dan heeft Hij vanaf dat tijdstip het andere Verbond oud gemaakt; en dus was het nabij de verdwijning. De tragiek is dat pas ná Jeremia de Joodse religie ontwikkeld is. Een misverstand is dat men denkt dat de Israëlieten zich altijd keurig aan de wetten en gezette hoogtijden hielden. Maar juist omdat ze dat niet deden werden ze uit het land verbannen. En in ballingschap hebben ze hun religie ontwikkeld. Toen het niet meer hoefde, werden ze pas fanatiek. Hun motivatie daarachter was niet zozeer God te vereren, maar om hun eigen identiteit te bewaren. Dat was niet volgens de wil van God. Denk bijvoorbeeld aan het vasten; dat hebben ze later uitgevonden. Men vroeg de Heer of ze moesten blijven vasten. De Heer zei toen dat Hij daar niets mee te maken had, want Hij had dat niet Zelf ingesteld. De prediking van het Evangelie aan de Joden wordt dan ook beschouwd als een bedreiging van hun identiteit. De Heer zou echter een Nieuw Verbond geven. En terwijl het Oude Verbond al 600 jaar oud genoemd werd en nabij de verdwijning was, verschijnt daar de Heer. Hij predikte dan ook niet de wet, maar genade. Hij predikte de komst van het Koninkrijk. De strikte toepassing van de Mozaïsche wetten gebeurde dus op een moment dat het niet meer hoefde. 

Hebr. 9: 1 Zo had dan ook wel het eerste verbond rechten van den godsdienst, en het wereldlijk heiligdom. 

Het eerste Verbond had godsdienstige instellingen (verplichtingen). Het had bovendien een tabernakel en later een tempel. Die waren weliswaar niet het ware heiligdom, maar het was wel de bedoeling dat daar de dienst werd uitgeoefend. 

Paulus heeft blijkbaar precies dezelfde dingen gezien die Mozes gezien had. Mozes moest ze in schaduwen laten zien, terwijl Paulus ze zonder schaduwen moest vertellen (zie 2 Kor.12: 2 – 5). Paulus had het, toen hij nog onder de wet leefde, niet goed begrepen, maar toen hij tot bekering kwam, ging hij niet te rade bij vlees en bloed, maar ging naar Arabië. Woont de Geest daar dan? Nou, in ieder geval ligt daar de berg Sinaï. Hij ging terug naar de bron.

 

Geloof je of geloof je 't wel?

Avatar
HenkAap
wolk9

Dat was voor het ZWIJN die pertinent niet wedergeboren is

Je bedoelt je opmerking: "Geeft het heilige den honden niet, nocht werpt uw paarlen voor de zwijnen?"

Wie is het zwijn dan?

Toen ging Gilgamesj zitten en hij weende; de tranen liepen over zijn wangen. "O veerman Urshanabi, is het hiervoor dat mijn handen gezwoegd hebben? Is het hiervoor dat ik het bloed uit mijn hart gewrongen heb? Ik heb niets voor mezelf bewerkstelligd. Niet ik, maar slechts de leeuw des gronds heeft vreugde bekomen." - Tablet XI van het Gilgamesj-epos

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: