De Vereniging

De Vereniging

C.S.V. Ichthus Groningen is een interkerkelijke, christelijke studentenvereniging voor zowel HBO- als WO-studenten. Ichthus onderscheidt zich door haar open, gemoedelijke en diverse karakter, het ledenaantal (140 leden) maakt dat vrijwel iedereen elkaar kent.

De naam Ichthus is afkomstig uit het Grieks, dat vertaald 'vis' betekent. De letters van het woord Ichthus staan voor 'Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser'. De grondslag van Ichthus is de Bijbel en de op basis daarvan door IFES vastgestelde Doctrinal Base, een geloofsbelijdenis.

Doel van de Vereniging

Het doel van de Vereniging is vastgelegd in het Mission Statement, alles in de Vereniging is erop gericht om bij te dragen aan de onderstaande doelstellingen.

Ichthus is:

  • Ontdekken van Gods Woord als leidraad voor je leven
  • Ontdekken van je positie in kerk en maatschappij
  • Ontwikkelen van gaven en talenten
  • Ontwikkelen van een verantwoorde visie op de relatie geloof en wetenschap
  • Ontmoeten van christenen van verschillende achtergronden
  • Ontmoeten van niet-christenen om van God te getuigen
  • Opbouwen van vriendschappen
  • Opbouwen van elkaar om helemaal voor God te leven!

Samengevat: Ichthus - Studentenleven met God!

Kring

De basis van Ichthus is de kring. Kring is de ideale plaats om tijdens je studententijd actief na te denken en te praten over je geloof met mede-studenten. Een kring bestaat uit 7 à 8 personen en vindt in beginsel wekelijks plaats op dinsdagavond. De avond begint met eten en vervolgt met zingen, bijbelstudie, bidden en borrelen. De kringavond is een combinatie van gesprekken over geloof en de bijbel, contact met mede-kringleden en de daaruit voortkomende gezelligheid. Als lid van Ichthus is kring de enige verplichting.

Gezamenlijke avonden

Tijdens gezamenlijke avonden eten we als hele vereniging in een kerk, zingen we onder leiding van ons MuziekTeam en afhankelijk van de avond is er regelmatig een spreker. Zo kennen we een Start- en Slotavond, een Kerst-, Paas- en Pinksteravond, Praise & Prayers en Kick Offs. Op de Kick Offs worden de nieuwe bijbelstudieboekjes geïntroduceerd, die geschreven worden door onze Bijbelstudiecommissie. Gezamenlijke avonden versterken het verenigingsgevoel doordat de hele vereniging bij elkaar is en samen bezig is met de vereniging en het geloof. In de weken dat er een gezamenlijke avond is, is er geen kring.

Themagroepen

Zo'n zes keer per jaar is er, in plaats van kring, themagroep. Themagroep bied je de gelegenheid om dieper in te gaan op een specifiek onderwerp naar keuze als vluchtelingen, apologetiek of maatschappelijke acties. Bovendien vormt het naast kring een extra groep mensen die je beter leert kennen.

Activiteiten

Naast deze kringavonden, gezamenlijke avonden en themagroepen worden er vrijwel elke week activiteiten georganiseerd op donderdagavond. Zo zijn er lezingen/discussieavonden, ALV's, eerstejaarsavonden, maatschappelijke acties, feesten en jaarlijkse activiteiten als een kleinkunstavond en het gala. Voorafgaande aan deze activiteiten is er meestal een mensa. Elke donderdagavond is er vanaf 22.00 uur een borrel in het IchthusCafé.

Verbanden

Als Ichthus Groningen maken we deel uit van:

- Ichthus Landelijk; het landelijk verband van alle Ichthusverenigingen

- IFES; Een (inter)nationale organisatie waarbij vrijwel alle christelijke studentenverenigingen zijn aangesloten.  IFES ondersteunt het christelijk studentenwerk d.m.v. plaatselijke stafwerkers en het organiseren van toerustingsconferenties.

- O.C.S.G.; Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, het O.C.S.G. organiseert enkele activiteiten per jaar voor verbroedering en evangelisatie.

Samenvattend: Ichthus is een bruisende studentenvereniging waar het geloof in God centraal staat en is dé plek om samen met medechristenstudenten je studentenleven tot een succes te maken!

Overtuigd? Meld je hier aan!
Nog niet helemaal? Lees meer over Ichthus en mogelijkheden om langs te komen.

Bijlagen:
Doctrinal Base (260,86 KB) - Download

 
Gebruikersnaam:

Wachtwoord: